Czapki studenckie UJ - album

Czapki można zakupić w różnych sklepach:

http://czapkastudencka.pl/jak-zamowic-czapke-studencka/


Zdjęcia czapek w galerii pochodzą z pracowni Józefa Chorążego:

http://czapkichorazy.prv.pl/
Wydział Filozoficzny - srebny szary

Faculte de Philosophie - gris argente

Faculty of Philosophy – grey-silver


Pierwszym posiadaczem był Antoni Krzyżanowski


Wydział Lekarski - bordowy
Wydział Farmaceutyczny - bordowy
Wydział Nauk o Zdrowiu - bordowy

Facute de Medecine, de Pharmacie, des Sciences de la Sante - bordeaux

Faculty of Medecine, of Pharmacy, Sciences of Health - bordeaux

Pierwsza czapka własnościowa – Tadeusz Hessel (11.2009)

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - brązowy

Faculte de Gestion et de la Communication Sociale
- marron

Faculty of Management and Social Communication

(czapkę tego koloru nosi obecny przewodniczący Samorządu Studentów UJ, Jakub Jasiński)

Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politycznych - karminowy

Faculte des Relations Internationales et des Sciences Politiques

Faculty of International Relations and Politcial Science

pierwsza czapka własnościowa – Łukasz Cader (01/2011)

Wydział Chemii - żółty

Faculte de Chimie - jaune

Faculty of Chemistry – yellow


pierwsza czapka własnościowa – Patryk Kasza 11/2011

Członkowie Bratniaka mają prawo nosić białe czapki

Les membres de "Bratniak", une societe d'entraide etudiante ont le droit de porter les czapkas blanches.

The members of "Bratniak" students aid have the right to were white academic cap.


W międzywojniu – najpopularniejsza czapka studencka. Była noszona też tzw „polska” czapka 

studencka, czyli biała czapka z czerwonym otokiem.

Wydział Historyczny - niebieski

Faculte de l"Histoire - bleu

Faculty of History - blue


Pierwsza czapa – Piotr Kołpak – 01/2010

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - zielony

Faculte de Biologie et des Sciences de la Terre - vert

Faculty of Biology and Earth Sciences – green


Bartosz Maciejewski – 04/2010

Wydział Matematyki i Informatyki - fioletowy

Faculte de Mathematique et de l'Informatique - violet

Faculty of Mathematics and Informatics - violet

Wydział Prawa i Administracji - czarny

Faculte de Droit et de l'Administration - noir

Faculty of Law and Administration - black

Patryk Tomala – 09/2010

Comments