Domovská stránka‎ > ‎Cyklistika‎ > ‎

4) Porovnání dat cyklistických programů 2

Porovnání programů, kolik které naměřili kilometrů a nastoupaných metrů 

Všiml jsem si, že údaje o vzdálenosti se od sebe v různých programech moc neliší, ale pokud jde o nastoupané metry na projeté trase, tam už jsou rozdíly dost patrné.

Výškové data lze získat  z těchto tří zdrojů
1) Barometrické měření (přesné)
2) NASA / SRTM3 údaje (nepřesné). NASA počítá údaje co 90 m., STRM co 200 m.
3) GPS měření (velmi nepřesné)

GPS signál je náchylný na signál, proto graf vypadá jak ozubené kolečko. Proto on/offline programy nepoužijí výškový profil ze satelitů (GPS), ale vezmou si jen stopu aktivity a na tu použijí data z ofic.serverů NASA/SRTM (tím profil více odpovídá skutečnosti a nejsou tam skoky např. při nedostatku signálu z GPS). Nevýhoda je, že ta stopa může být např. kvůli nedostatku signálu vykreslena např. 20 m od skutečné trasy. A ta výška nemusí souhlasit (např. vedle cesty je strž a program si vezme výšku té strže a ne skutečné trasy.) Nejlepší je barometrický výškoměr (ty bývají ještě různě vylepšené aby rozdíl oproti skutečnosti byl ještě přesnější), ten využívá tlaku vzduchu. 

Některé programy mají automatickou korekci nadm.výšky (
NASA / SRTM3 údaje) 
u jiných máte na výběr zda budete chtít použít korekce nebo nikoliv.
 
Automatická korekce je dobrá přístrojů, které měří nadm.výšku ze satelitů (GPS měření) - 

plugin v programu koriguje nadmořskou výšku GPS z přijímače, podle dat z ofic.serverů NASA/SRTM (tím profil více odpovídá skutečnosti a nejsou tam skoky např. při nedostatku signálu z GPS)


U GPS přístrojů s 
elektronickým barometrickým výškoměr
 se naopak nedoporučuje - jednak jsou tyto údaje celkem přesné a při slabém signálu vám GPS může vykreslit trasu o pár metrů dále a zrovna to může být nějaká strž, či kopec. Výškový profil z 
elektronického barometrického výškoměru Vám vykreslí správný profil, ale program s korekcí nadm. výšky bude kopírovat výšku strže či kopce.

PROGRAMY BUDU POROVNÁVAT ZNOVU (Některé údaje se mi nezdají)
Zatím jsem udělal první test, kdy jsem použil .gpx soubor z přístroje Garmin

Zatím se můžete podívat na tento test: https://sites.google.com/...
1 Test zde jsem vzal data .gpx souboru z Garmin Connect (ten jsem zde stáhl z přístroje Garmin) a vložil na jednotlivé weby. Sledoval jsem kolik statistických údajů, jednotlivé programy převzaly.

2 Test - zde jsem ručně vytvořil trasu v programu GPSies.com. Poté jsem stáhl .gpx soubor, který jsem poté exportoval na jednotlivé weby.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

První test měl porovnat vzdálenost a nastoupané metry u online a offline programů. Trasu jsem ukládal po 7 sekundách. V prvním testu jsem se bohužel muset obejít bez programu Mapy.idnes, protože jsem danou trasu nemohl vytvořit. V tomto programu nejdou vytvářet trasy po některých menších cestách, pokud to nejsou cyklotrasy.
Nejmenší vzdálenost mi ukázal Cykloserver - 95,00 km a nejvíce online programy GPSies a Bikemap 96,6 km. V nastoupaných metrech pak byli rozdíly daleko větší. Nejméně ukázal offline program SportTracks - 
nast.metry  646 m (s korekcí nadm.výšky), 582 m. (bez korekce). Z online programů to byl GPSies 886 m.. Nejvíce pak ukázal Cykloserver 1100 m.a Google Earth 1095 m. Pokud pominu SportTrack tak rozdíl byl 214 metrů

Druhý test porovnával už více parametrů, mimo jiné i exportované soubory (zde mapy.idnes propadli). Bohužel i zde jsem nemohl porovnat všechny programy najednou. Při vzdálenosti cca 94 km a ukládání po sekundě byl výsledný soubor GPX větší - 1,7 MB. V programu TrekView sice může být
 max.velikost souboru GPX 2 MB (nyní 6 MB), ale mě 1,7 MB soubor zde nešel nahrát. To platí i pro program Utracks, kde je max.velikost souboru 1 MB. Zkusil jsem nahrát GPX soubor exportovaný z testovaných programů, které měli menší velikost, ale tyto soubory neobsahovali informace o čase. U obou programů mi to napsalo -  
"
Tato trasa neobsahuje informace o čase takže nebylo možné vypočítat údaje o rychlostech a dalších parametrech" 

Zde jsem měl na GPS nastavenou menší domácí výšku než skutečnou výšku, takže jsem zjistil, které programy automaticky korigují nadm.výšku, u kterých je možnost volby,...

Zde nejmenší vzdálenost ukázal opět Cykloserver 92,37 km a Google Earth 93,5 km. Další programy se vešly do vzdálenosti 94,2 km - 94,6 km.
nastoupaných metrů, pokud program nabízel volbu, zda použít výškovou korekci nebo ne jsem použil obou výsledků měření. Nejméně ukázal opět program SportTracks (ten se v tomto hodně lišil od ostatních programů) - 489 m. bez korekce výšky, 600 m. s korekcí výšky. 
Z ostatních programů ukázal nejméně offline program MyTourbook - 854 m. bez korekce výšky, dále GPSies 806 m. bez korekce výšky. Nejvíce pak ukázaly programy MyTourbook 1230 m. s korekcí výšky, Google Earth 116 m. a Cykloserver 1076 m. 
výškového rozsahu (rozdíl mezi min. a max.nadm.výškou) byli rozdíly malé 452 m. - 472 m.
Programy, které měli automatickou korekci nadm.výšky byli: Bikemap, Outdooractive, Cykloserver. Mezi ty, které měli možnost volby patřily online programy: GPSies, Garmin Connect, Google Earth a z offline programů pak SportTracks a MyTourbook.
Zde je určitě lepší když je u programů na výběr.
Také jsem vyzkoušel exportovat trasu v GPX z jednotlivých programů. Z online programů se ukázal nejlepší GPSies, jehož soubor jako jediný obsahoval  i údaje o čase, rychlosti, nadm.výšky, kadence,...Nejhůře dopadl soubor z Mapy.idnes, vykreslená trasa na mapě místy nevedla po cestách, ale  po přímkách z jednoho bodu k druhému.

třetím testu bych chtěl použít správnou domácí výšku, ať ji můžu srovnat s programy kde se tvoří mapa ručně (mapy.idnes, cyklotrasy.info) a také abych mohl porovnat u všech programů vzdálenost a nastoupané metry.


POROVNÁNÍ VZDÁLENOSTI A NASTOUPANÝCH METRŮ U JEDNOTLIVÝCH MAP
Použil jsem GPX soubor z Garmina  
trasu jsem ukládal co 7 sekund 
 
a vložil do jednotlivých programů
Garmin Connect       - vzd. 96,25 km, nast.metry  966 m.
Bikemap         - vzdálenost 96,60 km, nast.metry  940 m.
GPSies            - vzdálenost 96,56 km, nast.metry  886 m.
Cykloserver    - vzdálenost 95,00 km, nast.metry 1100 m.
Outdooractive - vzdálenost 96,20 km, nast.metry  945 m.
TrekView            
- vzdálenost 96,10 km, nast.metry  727 m.
 (- při záznamu co 120 sek.. Při 7 sek byli nast.metry 955 m.)
uTracks          - vzdálenost 96,10 km, nast.metry 1017 m.
Cyklotrasy.info- vzdálenost 95,65 km, nast.metry 915 m. 
(jako jediná nebyla trasa importována z GPX souboru, ale trasa byla vytvořena ručně)
Cyklotrasy.info- vzdálenost 96,2 km, nast.metry 1016 m. 
(tato trasa byla importována z GPX souboru)
Google Earth   - vzdálenost 95,60 km, nast.metry 1095  m.

TourBook          - vzdálenost 95,90 km, nast. metry 926 m.

Sporttracks     - vzdálenost 96,17 km, nast.metry  646 m.  (582 m. při vypnutém pluginu)

 - s pluginem, který koriguje nadmořskou výšku GPS z přijímače, podle dat z ofic.serverů SRTM (tím profil odpovídá skutečnosti a nejsou tam skoky např. při nedostatku signálu z GPS)

Garmin Training Center - vzd. 96,25 km, nast. metry 940 m.

* Protože nešlo vytvořit stejnou trasu i na iDnes, vytvořil jsem jinou ve srovnání s programem Bikemap

mapy.iDNES  - vzdálenost 89,2, nast.metry 1074 m.

Bikemap        - vzdálenost 90,1, nast.metry  840 m.

Nejvyšší bod trasy byl u obou programů stejný


TEST 2: Použil jsem GPX soubor z Garmina,  
trasu jsem ukládal co 1 sekundu 
 
a vložil do jednotlivých programů, nebo přímo nahrál z Garmina. Na startu jsem měl o něco nastavenou méně domácí nad.výšku, z které GPS vycházela. 
Na přístroji GPS, který jsem použil, byla vzdálenost 94,44 a nast.metry 789
Do programů Treview a Utracks nešel nahrát původní soubor .gpx. Měl velikost 4 MB a programy zvládnou max. 2 MB resp 1 MB

Při delší trase a častém ukládání trasy, vznikl velký soubor. 
Jedině soubor z GPSies obsahuje i další data zaznamenané přístrojem GPS potřebné pro statistické data. 
GPSies mi ho zkomprimoval (1,7 MB), ale pro programy TrekView a Utracks byl moc velký. 
Pokud jsem chtěl použil soubory od Bikemap, Cykloserver nedaly se použít, protože tyto soubory obsahují jen základní data a tyto programy ještě potřebují časové údaje. 
Při importu dat z Bikemap, Cykloserver,... se mi na Trekview 
 ukázala 
jen vzdálenost a napsalo mi to - "z
áznam projeté trasy neobsahuje časové údaje, takže nebylo možné eliminovat krátkodobé nahodilé změny výšky". 
Utracks nic nepsal, ve statistikách byla nula.

Prozatímní výsledky zde...
Comments