Projektujemy instalacje elektryczne kompleksowo zapewniamy 
najwyższy poziom obsługi

Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze wygodę klienta. Dlatego w jego imieniu, przy pomocy odpowiednich pełnomocnictw, dokonujemy wszystkich wymaganych czynności urzędowych, wykonujemy inwentaryzację budynków, planujemy i wykonujemy projekty dla powierzonych nam zadań inwestycyjnych. Wasz udział ograniczamy zaś do dostarczenia potrzebnej dokumentacji i podstawowych uzgodnień.  

Bez względu na to jakie zamierzenie inwestycyjne chcesz zrealizować, nasi specjaliści od projektowania instalacji elektrycznych zadbają o to, by projekt był maksymalnie optymalny, zgodny z istniejącymi przepisami prawa budowlanego i standardami branżowymi, a także maksymalnie użyteczny. Jednocześnie zapewniamy szybkość i pełen komfort działania na każdym szczeblu procesu inwestycyjnego. 
   
Co projektujemy?
 • Instalacje elektryczne wewnętrzne w pełnym zakresie dla obiektów przemysłowych, obiektów biurowych i użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych i handlowych.

 • Instalacje oświetleniowe

 • Instalacje odgromowe

 • Oświetlenie uliczne , budynków wewnętrzne i zewnętrzne, iluminacja obiektów.

 • Instalacje niskoprądowe

 • Linie kablowe i napowietrzne nN i sN
 

Postaw na jakość 

Tylko perfekcyjnie zaprojektowana dokumentacja pozwoli Ci uzyskać pozwolenie na budowę, a następnie sprawne wykonanie inwestycji. Dlatego sygnowane przez nas projekty są zawsze:
 • Estetyczne

 • Kompletne

 • Zgodne z przepisami

 • Czytelne

 • Wykonane przy użyciu najnowszych technologii

 

   
Przygotujemy dla ciebie pełną dokumentacje projektową.

W ramach procesu projektowania opracowujemy pełną dokumentację projektową, obejmującą:

 • projekt budowlany: dokument formalny, przedstawiający przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę przyłączy energetycznych.

 • projekt wykonawczy: będący podstawowym składnikiem tzw. dokumentacji projektowej (wykonawczej), stanowiący uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Służy on do wyboru wykonawcy robót budowlanych i kontroli ich jakości. Zakres projektów wykonawczych określony jest w przepisach tylko w odniesieniu do inwestycji realizowanych ze środków publicznych.

 • dokumentację po wykonawczą zawierającą wszystkie zmiany dokonane podczas prac budowlanych

 • dokumentację wspierającą inwestycję: związaną z powyższymi projektami dokumentację stanowiącą niezbędną podstawę do realizacji inwestycji, tj: zgody, pozwolenia, oświadczenia odpowiednich instytucji oraz urzędów, projekty, obliczenia techniczne, mapy, wypisy z odpowiednich rejestrów.