Zadajesz sobie pytanie dlaczego właściwe oświetlenie 
jest takie ważne?
Dlaczego lepiej zlecić zaprojektowanie oświetlenia 
wykwalifikowanej firmie?

Oświetlenie jest to stosowanie światła (promieniowania widzialnego) w celu uwidocznienia miejsc, obiektów lub ich otoczenia. Oświetlenie decyduje nie tylko o tym, jak widzimy otoczenie, ale również jak się w nim czujemy. Celem oświetlenia jest stworzenie takiego środowiska świetlnego, aby znajdujący się w nim człowiek mógł wykonywać prace wzrokową w sposób bezpieczny i efektywny przy jednoczesnym występowaniu wygody widzenia.

Oświetlenie jest fizycznym czynnikiem środowiska pracy i zaliczane jest do czynników uciążliwych. Wynika to faktu, że niewłaściwe oświetlenie stanowisk pracy prowadzi do nadmiernego zmęczenia narządu wzroku, dolegliwości wzroku, spadku wydajności pracy oraz może powodować pogłębienie wad wzroku. Czynnik ten występuje na każdym stanowisku pracy, dlatego pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z polskimi normami.
 
 
   


Projektowanie Instalacji oświetleniowych


Nasza firma oferuje kompleksowe projektowanie instalacji oświetleniowych wewnętrznych oraz zewnętrznych. Możesz mieć pewność że stanowiska pracy będą zaprojektowane z obowiązującymi normami, a Państwa pracownicy zadowoleni.

Mogą Państwo mieć pewność, że projekt przygotowany przez Naszą firmę będzie wykonany w oparciu o szczegółową analizę kosztów i potrzeb Inwestora. W konsekwencji powstaje projekt na bazie, którego zbudują Państwo system mający służyć długo i bezawaryjnie oraz zapewniający maksymalną funkcjonalność dla przyszłych użytkowników przy zachowaniu odpowiedniej jakości i ceny.
 
   

Iluminacja obiektów -
"Oświetlenie może być sztuką"

Oświetlenie dla sztuki i kultury wymaga delikatnej równowagi pomiędzy potrzebami ludzi, ich przedmiotami i architekturą. Wymaga ono również finezyjnego zrozumienia sztuki teatralnej,nastroju oraz umiejętności równoważenia pragnień i potrzeb inwestorów lub artystów z wymogami publiczności w zakresie bezpieczeństwa i wizualnego wykonania.
  
Wraz ze wzrostem zainteresowania sztuki architektonicznej i chęci wyróżnienia obiektów proponujemy projekty iluminacji obiektów. Jest to idealnie dopasowane oświetlenie do budynku, które zwiększa jego atrakcyjność, pozwala wyeksponować najlepsze jego elementy. Przekłada się to na zwiększenie zainteresowania i ilość osób odwiedzających. Nasi eksperci potrafią zaoferować bardzo ciekawe, spersonalizowane rozwiązania, dobrać najlepsze oświetlenie na każdy obiekt, przez co każdy Klient może uzyskać kompleksową informację na temat systemu oświetleniowego danego budynku.

Jako firma jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalne wsparcie projektu i nadzór autorski nad jego wykonaniem.