MATERIAŁY

W ramach projektu "Informacja dla obywateli - cybernawigatorzy w bibliotekach" powstaje baza materiałów edukacyjnych, informacyjnych i poradnikowych dla bibliotekarzy i osób prowadzących zajęcia w bibliotekach. Materiały, podobnie jak będący elementem projektu cykl szkoleń dla bibliotekarzy, podzielone są na trzy moduły:
1. Wolontariat w bibliotece,
2. Metodyka nauczania osób dorosłych,
3. Praktyczne aspekty nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Zachęcamy do korzystania z materiałów wszystkie bibliotekarki i bibliotekarzy!

Materiały publikowane są na portalu Programu Rozwoju Bibliotek:

Wolontariat w bibliotece
Metodyka nauczania osób dorosłych
Praktyczne aspekty nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Comments