Projekt "Informacja dla obywateli - cybernawigatorzy w bibliotekach" realizowany jest przez siedem polskich bibliotek we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (koordynatorem projektu). Inspiracją dla projektu jest program CyberNavigators Biblioteki Publicznej w Chicago (USA), a jego celem - przetestowanie i wdrożenie usługi „cybernawigatorzy”, polegającej na organizacji w bibliotekach działań edukacyjnych dla osób wykluczonych cyfrowo (szkoleń, konsultacji, doradztwa, spotkań), dotyczących korzystania z komputerów i Internetu.

Realizacja projektu "Informacja dla obywateli - cybernawigatorzy w bibliotekach" zakończyła się. W 7 bibliotekach w ciągu 4 miesięcy zorganizowano  396 zajęć, w których wzięło udział 695 uczestników. Były to osoby w wieku 50+ (504 osoby), osoby dorosłe bezrobotne (170 osób) oraz młodzież i osoby dorosłe pracujące (21 osób). Z bibliotekarzami z uczestniczących bibliotek współpracowało 33 wolontariuszy. Podczas zajęć uczestnicy uczyli się podstaw obsługi komputera i popularnych programów biurowych, poznawali praktyczne zastosowania narzędzi internetowych, wyszukiwali w Internecie informacje o rynku pracy, tworzyli dokumenty aplikacyjne, otrzymywali indywidualne wsparcie w postaci konsultacji, korepetycji, doradztwa czy pomocy technicznej. Biblioteki zorganizowały zajęcia o różnorodnej tematyce, odpowiadającej potrzebom mieszkańców. Były to szkolenia grupowe z podstaw obsługi komputera (np. „Komputer dla se-niora”, „Komputerowe ABC” dla osób bezrobotnych), szkolenia specjalistyczne (np. „Jak napisać CV – całodzienne szkolenie praktyczne nt. pisania CV i listu motywacyjnego”, „Obsługa programu MS Word – poziom zaawansowany”, „Przetwarzanie obrazów cyfrowych w programie GIMP”). Uruchamiano w bibliotekach „punkty konsultacyjne” i organizowano dyżury wolontariuszy, którzy udzielali porad i korepetycji, prowadzili indywidualne zajęcia, rozwiązywali problemy z komputerem, instalowali oprogramowanie zabezpieczające („po-gotowie komputerowe”). Znakomitym pomysłem okazało się zorganizowanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Moragu kółka fotograficznego – cyklu zajęć z fotografii cyfrowej dla młodzieży i seniorów, prowadzonego przez wolontariusza - fotografa. Zachęcamy do odwiedzin bloga http://fotobibliotekamorag.wordpress.com dokumentującego działania kółka i zawierajacego samouczek fotografii cyfrowej!

Co nowego?

 • Rekomendacje dla bibliotek - zachęcamy do korzystania! Ukazała się publikacja podsumowująca projekt "Informacja dla obywateli - cybernawigatorzy w bibliotekach". Publikacja nosi tytuł "Zostań cybernawigatorem w bibliotece! Rekomendacje dla bibliotek organizujących zajęcia edukacyjne z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych i ...
  Posted Jul 26, 2012, 1:18 AM by Agnieszka Koszowska
 • Podsumowanie projektu - najważniejsze dane Realizacja projektu "Informacja dla obywateli - cybernawigatorzy w bibliotekach" zakończyła się. W 7 bibliotekach w ciągu 4 miesięcy zorganizowano  396 zajęć, w których wzięło udział 695 uczestników. Były to osoby w ...
  Posted Jul 26, 2012, 1:12 AM by Agnieszka Koszowska
 • Rozwijamy bazę materiałów edukacyjnych Do bazy materiałów edukacyjnych w dziale "Metodyka" dołączyliśmy poradnik "Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece", zawierający wiele cennych praktycznych wskazówek na temat organizacji i przygotowania szkoleń komputerowych ...
  Posted Feb 23, 2012, 8:14 AM by CyberBibliotekarze CyberNawigatorzy
 • Cykl szkoleń zakończony W dniach 2 i 3 lutego 2012 r. w szkoleniach organizowanych w ramach projektu uczestniczyli "cybernawigatorzy" - bibliotekarze i współpracujący z bibliotekami wolontariusze. Uczestnicy szkoleń poznawali praktyczne możliwości popularnych programów i ...
  Posted Feb 23, 2012, 8:05 AM by CyberBibliotekarze CyberNawigatorzy
 • Szkolenia dla "cyberbibliotekarzy" już za nami! 19 i 20 stycznia 2012 r. w Warszawie odbyło się dwudniowe szkolenie dla uczestników projektu "Informacja dla obywateli - cybernawigatorzy w bibliotekach". Pierwszego dnia szkolenia 14 bibliotekarek i bibliotekarzy z 7 ...
  Posted Feb 23, 2012, 8:06 AM by CyberBibliotekarze CyberNawigatorzy
Showing posts 1 - 5 of 6. View more »