หน้าแรก

t.tech charnal


ข่าวประชาสัมพันธ์

   - แจ้งนักศึกษาระดับ ปวส.ทวิภาคี ทีมีเรียนในราย วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ตอนนี้นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาบทเรียนได้แล้วพร้อมทำแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อเก็บคะแนน จึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อ อ.ผู้สอนโดยตรง
  - แจ้งนักศึกษาระดับ ปวช.สาขาการบัญชี ทีมีเรียนใน รายวิชา การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ให้นักศึกษาเข้าไปกรอกสูตรการคำนวณในแบบทดสอบได้แล้ว
   กิจกรรมล่าสุด

  • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัย ที.เทค เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาวิทยาลัยที.เทค ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.2 ทีโรงแรมกฤษฎาริมโขง บรรยากาศเป็นไปด้วยความแปลกใหม่และมีนักศึกษาผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก สามารถคลิกลิ้งค์เพื่อชมภาพบรรยากาศได้นะครับ คลิกที่นี้<<คลิกเพื่อชมภาพทั้งหมด>>
    ส่ง 24 พ.ค. 2561 04:44 โดย ่jesada sansupha
  • การอบรมผู้ดูแล Google Apps for Education เมื่อวันที่ 30 กันยยน 2557 ที่ผ่านมาได้ร่วมเข้ารับการอบรมผู้ดูแลระบบของโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับการอบรมการใช้งานในส่วนของผู้ดูแลGoogle Apps for Education จาก Mr.Supachai Sasikanok (ครูมีน) ผู้เข้าอบรมทั้ง 44 คน จาก 37 โรงเรียน ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และพร้อมในการจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในโรงเรียนของตัวเอง  ต้องขอขอบคุณะคณะครูและบุคลากร ผู้ประสานงานของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ที่ให้การสับสนุน ตลอดจนผู้บริหารของทุกโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจักการเรียนการสอนของโรงเรียน<<เนื้อหาการอบรม>>   <<รูปภาพกิจกรรม>>
    ส่ง 12 พ.ค. 2561 08:29 โดย ่jesada sansupha
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ปฏิทินกิจกรรมเร็วๆ นี้


ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

หลักสูตรทวิภาคี