สะเดา

ข้อมูลพฤกษศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์   Azadirachta  induca A. Juss var. siamensis  Valeton

ชื่อวงศ์   MELIACEAE

ชื่อสามัญ  Siamese neemtee, Nim , Margasa ,Quinine

ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ  ภาคเหนือ สะเลียม,ภาคใต้ กะเดา

ถิ่นกำเนิด  ประเทศอินเดีย

การกระจายในประเทศไทย   กระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ  พบในป่าเบญจพรรณแล้งแลป่าแดง

นิเวศวิทยา    สะเดาเจริญงอกงามในที่มีอากาศร้อนชื้น  มีอุณหภูมิสูง

เวลาออกดอก    เดือนธันวาคมถึงมีนาคม

เวลาขยายผล     เดือนมีนาคมถึงมีนาคม

การขยายพันธุ์    เพาะเมล็ด  ปักชำ  ตอนกิ่ง

การใช้ประโยชน์  สารสกัดจากเมล็ดใช้ทำสารกำจัดแมลงต่างๆสกัดน้ำมัน  เมล็ดสะเดา สามารถให้น้ำมันประมาณ 40% ปลูกเพื่อเป็นแนวกั้นลมและให้ร่มเงา เนื่องจากมีใบหนา รากลึก ทนแล้ง ทนติดเค็มและผลัดใบในเวลาสั้น 

ลักษณะวิสัย  : ไม้ต้น

เรือนยอด ทรงพุ่ม : รูปไข่ ความสูง 5 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม  3 เมตร

ถิ่นอาศัย: พืชบก

ลำต้น : ลำต้นเหนือดิน  ตั้งตรงเองได้

เปลือกลำต้น : ขรุขระ  สีน้ำตาลเข้ม

ยาง : มีสีขาวขุ่น

ชนิดของใบ : ใบประกอบ  แบบขนนกปลายคี่  สีเขียว  ขนาดใบ กว้าง  3.5  ซ.ม.  ยาว 9 ซ.ม.

                    ลักษณะพิเศษของใบ  มีรอยหยักที่ขอบใบ

การเรียงตัวของใบบนกิ่ง  : สลับระนาบเดียว

รูปร่างแผ่นใบ :  รูปลิ่มแคบ

ปลายใบ :  เรียวแหลม

โคนใบ : สอบเรียว

ขอบใบ : หยักมน

ดอก : ดอกช่อแยกแขนง

ตำแหน่งออกของดอก : ปลายดอก

กลีบเลี้ยง : -

กลีบดอก :  แยกจากกัน มีจำนวน 5 กลีบ สีเหลืองอ่อน รูปอื่นๆ

เกสรเพศผู้ : จำนวน 10  อัน  สีเหลือง

เกสรเพศเมีย : จำนวน 1 อัน  สีขาว

รังไข่ : รังไข่กิ่งใต้วงกลีบ

กลิ่น : ไม่มี

ผล : :   ผลเดี่ยว 

ผลสด : ผลเมล็ดเดียวแข็ง

ผลแห้ง : -

สีของผล : ผลอ่อน สีเขียว  ผลแก่สีส้มเหลือง 

รูปร่างผล :   รี 

ลักษณะพิเศษของผล :   -

เมล็ด : จำนวน 1  เมล็ด / ผล

สีของเมล็ด : สีส้มเหลือง 

รูปร่างเมล็ด :  รี

Comments