ปาล์มขวด

ข้อมูลพฤกษศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pyllanthus  acidus  (L.)  skeels

ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ  Ster  Gooseberry

ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ  ภาคใต้  ยม  ,  หมากยม  หมักยม  ภาคอีสาน  ,  มะยม  ภาคเหนือ

ถิ่นกำเนิด  เขตร้อนของทวีปแอฟริกา

การกระจายในประเทศไทย   -

นิเวศวิทยา    แดดจัดหรือในที่ร่มรำไร  ดินร่วนซุย  ความชื้นพอเหมาะ

เวลาออกดอก    ฤดูฝน (ปลาย เมษายน-พฤษภาคม)

เวลาขยายผล     -

การขยายพันธุ์    เพาะเมล็ด  ตอนกิ่ง  ปักชำ

การใช้ประโยชน์          ใบ  นำมาฝึกร้อยมาลัย

                                    ผล  รับประทานเป็นยาระบาย  แก้ไอ  ขัดเสมหะ

                                    เปลือก แก้ไข้ทับฤดู และแก้ผดผื่นคัน

                                    ราก  แก้โรคผิวหนัง  ช่วยซับน้ำเหลืองให้แห้ง 

                                    ดอก  ต้มแล้วกรองนำมาแก้โรคในตา  ชำระล้างในตา

ลักษณะวิสัย  : ไม้ต้น

เรือนยอด ทรงพุ่ม : รูปร่ม ความสูง 10 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม  5 เมตร

ถิ่นอาศัย: พืชบก

ลำต้น : ลำต้นเหนือดิน  ตั้งตรงเองได้

เปลือกลำต้น :  ขรุขระ   สีน้ำตาล

ยาง : ไม่มี

ชนิดของใบ : ใบเดี่ยวประกอบ  แบบขนนกปลายคี่  สีเขียว ขนาดใบ กว้าง  13  ซ.ม. ยาว 15 ซ.ม.

                    ลักษณะพิเศษของใบ  แต่ละก้านมี 20-30 คู่ หน้า-หลังของใบสีเหมือนกัน

การเรียงตัวของใบบนกิ่ง  : ตรงข้าม

รูปร่างแผ่นใบ :  รูปไข่

ปลายใบ :  เรียวแหลม

โคนใบ : มน

ขอบใบ : รียบ

ดอก : ดอกช่อกระจะ

ตำแหน่งออกของดอก : ตามลำต้นหรือกิ่ง

กลีบเลี้ยง : แยกออกจากกัน ปลายแยกเป็น  4 กลีบ  สีชมพู

กลีบดอก :  โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 4 แฉก สีเหลือง 

     รูปดอกพิเศษ  รูปกงล้อ

เกสรเพศผู้ : จำนวน 10  อัน  สีเหลืองอ่อน

เกสรเพศเมีย : จำนวน 2  อัน  สีเหลืองเข้ม

รังไข่ : รังไข่เหนือวงกลีบ

กลิ่น : ไม่มี

ผล : :   ผลเดี่ยว 

ผลสด : ผลเมล็ดเดียวแข็ง

สีของผล : ผลอ่อน สีเขียวอมเหลือง  ผลแก่สีเขียวอ่อน 

รูปร่างผล :  กลม 

ลักษณะพิเศษของผล :   ผลกลมค่อนข้างแบน  ผลแห้งหยักประมาณ 6 หยัก

เมล็ด : จำนวน 1  เมล็ด / ผล

สีของเมล็ด : สีน้ำตาล

รูปร่างเมล็ด :  กลม

Comments