ข้าวก่ำ

ข้อมูลพฤกษศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oryza sp.

ชื่อวงศ์ : POACEAE

ชื่อสามัญ : ข้าวก่ำ

ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ : ข้าวก่ำ ข้าวเหนียวดำ

การกระจายพันธุ์ :

                ในประเทศไทย  พบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

นิเวศวิทยา : มีสภาพน้ำที่สมบูรณ์ ถ่ายเทระบายน้ำได้ดี

เวลาออกดอก : เดือนตุลาคม

เวลาติดผล : เดือนตุลาคม

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์ :

                ใช้เมล็ดเป็นอาหารทั้งคาวและหวาน

ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก

เรือนยอด ทรงพุ่ม: รูปไข่   สูง 1.2 ม. 

ถิ่นอาศัย : เป็นพืชบก

ลำต้น : ลำเหนือดิน ตั้งตรงเองได้

ยาง : ไม่มียาง

ใบ : เป็นใบเดี่ยว

         สีเขียว  ขนาดแผ่นใบกว้าง 1-2  ซม. ยาว 77  ซม.

         ลักษณะพิเศษของใบ ใบมีสีม่วง

การเรียงตัวของใบบนกิ่ง : เรียงตัวแบบสลับ

รูปร่างแผ่นใบ : รูปเข็ม

ปลายใบ : ปลายใบแหลม

โคนใบ : สอบเรียว

ขอบใบ : หยักซี่ฟัน

ดอก : เป็นดอกช่อ

ตำแหน่งที่ออกดอก : ซอกใบ

เกสรเพศผู้ : มีจำนวน 6 อัน  มีสีขาว

เกสรเพศเมีย : มีจำนวน 1 อัน  มีสีขาว   

กลิ่น : มีกลิ่นหอม

ผล : เป็นผลแห้ง  ผลแห้งแก่แล้วไม่แตก ลักษณะเป็นผลธัญพืช

         สีของผล  ผลอ่อนสีเขียว  ผลแก่สีม่วง

         รูปร่างผล  ทรงรี

         ลักษณะพิเศษของผล  มีผลผิวหยาบและมีความคม

เมล็ด : จำนวนเมล็ด 80-95   สีของเมล็ดมีสีม่วง

            รูปร่างเมล็ด ทรงรี

 

Comments