תביעות נזיקין

תביעת נזיקין היא דרישה לתשלום פיצוי כספי על הנזק שנגרם לאשה בשל סרבנותו של הבעל לתת לה גט. יש להניח כי אחרי שמספר רב של נשים יגישו תביעות נזיקין כלפי בעליהם הסרבנים תופעת הסרבנות תפסק. 

כמה נשים קיבלט גט לאחר שתבעו לנזק בגין סרבנות גט (2000-2009)? 52%, תוך 1.5 שנה מאז שהיגישו את התביעה. מתוכן, 11% 
 15% כבר קיבלו פס"ד לפיצוי ומחכות לגט, 7% מחקו את התכיעה ומחכות לגט, 26% מחכות גם לפס"ד לפיצוי וגם לגט. לחץ כאן

 2 פס"ד: 425,000 ש"ח, כפוף לחיוב* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ש' מנחם הכהן, ירושלים 2004  


ש' הכהן קובע כי אין "חובת הזהירות" של בעל כלפי אשתו, אלא לאחר שביה"ד "חייב" את הבעל בגט.

בשנת 2007, כב' השופט הכהן משנה את דעתו ופוסק: קיימת עילה גם ללא "חיוב".  בשנת 2009, שופט מרכוס, גם מירושלים, מסכים.*
 

 4 החלטה: גם נ' בני משפחה*

 
 
  

ש' נילי מימון, ירושלים 2008

 החלטה שדוחה בקשה למחיקה על הסף של תביעה שהוגשה נגד אם, אחות, ושני אחים בטענה שהם מסייעים לבעל לעגן את אשתו. קיימת עילה בכוח גם נגד אלו שמסעיים לסרבנות גט. הבעל ירד למחתרת. "האם בנסיבות המקרה דנן התקיימו עובדתית נסיבות המובילות לחיוב המבקשים ביעוץ או סיוע לבעל בסירובו ליתן גט ... ואלה הן שאלות עובדתיות...." 


 6 פס"ד : 700,00 ש"ח, הנסיבות קובעות* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ש' טובה סיון, תל אביב 2008


8 פס"ד: גם אשה חייבת לשלם פיצוי לסרבנות

 
 

ש' מנחם הכהן,  ירושלים 2010

 לפסה"ד המחייב אשה לשלם פיצוי של 533,333 ש"ח 

 10 פס"ד: מחייב אשה ש' איתי כ"ץ,  ירושלים 2010

מחייב אשה לשלם פיצויי לפי 4,000 ש"ח לחודש.

 1 החלטה: קיימת עילה*

 
 
 
 
 
 
 
 
ש' בן-ציון גרינברגר, ירושלים 2001

 


  3 פס"ד: 711,000 ש"ח, נ' עזבון  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ש' וויצמן, כפר סבא 2006

פס"ד ראשון הפוסק פיצויים נגד עזבונו של בעל שסירב לתת גט משך 30 שנה. "אף פסק דין הנוקט בלשון המלצה או מצווה נחשב לפסק דין  של גירושין".  
  5 פס"ד: 550,000 ש"ח, גם לפני "חיוב" בגט* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ש' בן-ציון גרינברגר, ירושלים 2008  7 פס"ד: 311,000 ש"ח, כפוף לחיוב

  "

 
 

ש' קיציס,  ראשון לציון 2008 

9 פס"ד: מחייבת בעל*  
ש' רחל ברגמן,  חיפה 2010

 פס"ד: קיימת עילה גם לאחר שבעל מסר גט* 


ש' פיליפ מרכוס,  ירושלים 2010

מחייב בעל לשלם פיצויי לאחר שנתן גט 
Comments