evaluatie van referentiecentra: 10 mei 2006 De Kamer

 
 
 
 
 
 
 

Vraag nr. 748 van mevrouw Annemie Turtelboom van 10 mei 2006 (N.) aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid:

Evaluatie van de referentiecentra voor patiënten die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).

België telt vijf gespecialiseerde derdelijns referentiecentra voor patiënten die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Het gaat meer bepaald om de referentiecentra CVS van UZ Leuven, UZ Antwerpen,UZ Gent, UCL en AZ-VUB. Zij zorgen voor een multidisciplinaire, diagnostische en therapeutische dienstverlening ten aanzien van CVS-patiënten.

Zij moeten de problematiek van de wachtlijsten uitklaren, een consensus bereiken over de meest efficiënte behandeling, criteria bepalen om patiënten toe te laten tot de centra, enzovoort.
 

1. Hoeveel patiënten hebben de vijf genoemde referentiecentra tot nu toe bezocht ?

2. Kan u een overzicht geven van het aantal onderzochteCVS-patie¨nten per centrum, uitgesplitst per leeftijdscategorie (aantal minderjarigen, 18-30 jarigen, 30-40 jarigen, 40-50 jarigen en 60-plussers) ?

3. Kan u een overzicht geven van de evolutie van het aantal patiënten per referentiecentrum, uitgesplitst voor de jaren 2002, 2003, 2004 en 2005 ?

4. Wat is het aantal personeelsleden per referentiecentrum?

5. Wat is het specialisatiediploma van het leidinggevend medisch personeel per referentiecentrum ?

6. Wat is het aantal fysiologen die per centrum betrokken zijn in de werking ?
 
De antwoorden kan u lezen in onderstaand document op de pagina's vanaf  141 tot 143
 
 
 
CheckStat
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser