Alter/Lo studie ivm XMRV ingetrokken

 
 
 
 
Na de eerdere intrekking van de XMRV-studie door Science, vernemen we 26 december 2011 vernemen we dat de FDA paper i.v.m. XMRV  (Alter/Lo) door Shyh-Ching Lo, Harvey Alter en collega's ook ingetrokken werd op initiatief van de auteurs zelf.
 
Meer info, zie Engelstalige links :
 
 

CheckStat