2007-Hematologische en urinaire excretie anomalieën bij patiënten met CVSHematologische en urinaire excretie anomalieën bij patiënten met CVS
Woe, 04/07/2012 - 10:03 — KTHLNdmn003

Uit Australisch onderzoek blijkt dat ME/CVS patiënten een afwijkend bloed- en urinebeeld geven. Suzanne H. Niblett van de University of Newcastle, Callaghan, Australië en haar collega’s. De patiënten hebben een variabel en breed spectrum van tekenen en symptomen met variabel begin.  
Niblett beschrijft de resultaten van een single-blind, cross-sectional research project dat de bloed- en urine excretie bij een groep van 100 CVS patiënten en 82 niet vermoeide patiënten vergeleek. Daarbij viel op dat CVS patiënten een aanzienlijke afname van de rode bloedceldistributie vertoonde, een verhoogd bloedplaatjesvolume en gestegen neutrofiele waarden, en een gestegen neutrophielen-lymphocyten ratio. Ook werd een verminderde uitscheiding van asparagine, phenylalanine, aminozuren en barnsteenzuur, en een stijging van 3-methylhistidine en tyrosine werden waargenomen. Geconcludeerd werd dat de urinaire excretie en bloedparameters de hypothese ondersteunen dat wijzigingen in de fysiologische homeostase zich voordoen bij CVS patiënten.

 


©  Mediplanet - reproductie enkel na voorgaand akkoord

Original Study (English) :Hematologic and Urinary Excretion Anomalies in Patients with Chronic Fatigue Syndrome


Bron : Newsletter van Mediplanet, d.d. 04.07.12 - het artikel werd gereproduceerd door de CVS/ME Liga met toestemming van Mediplanet.
 
 CheckStat