Persbericht VVKP "Finaal betalen patiënten de rekening."

18.08. 2014

Psychologen bedanken voor RIZIV – conventie Chronisch Vermoeidsheidssyndroom

“Finaal betalen patiënten de rekening”

Persbericht: Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen


 

Vanaf 1 september start het RIZIV met een nieuwe regeling voor patiënten met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS). Die houdt in dat kinesitherapie en cognitieve gedragstherapie worden terugbetaald. De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen weigert zich echter achter de regeling te scharen. “Er is niet met ons overlegd. Deze regeling lijkt een stap vooruit, maar is het niet. Patiënten zullen hier de dupe van worden. ,” stelt gedelegeerd bestuurder Koen Lowet.” De psychologen vragen overleg.

Een aantal jaren geleden draaide het RIZIV de geldkraan dicht voor de toenmalige CVS – centra wegens te duur en te inefficiënt, een besparingsmaatregel dus. Onder druk van de CVS – patiënten gaf toenmalig minister Onkelinx het RIZIV de opdracht om een alternatief uit te werken. Dat alternatief bestaat uit een ambulante behandeling door middel van kinesitherapie en cognitieve gedragstherapie. De RIZIV – conventie zou van start moeten gaan op 01 september, doch er lijkt nu een kink in de kabel. De zorgverstrekkers die die cognitieve gedragstherapie zou moeten uitvoeren, de klinisch psychologen, werden onvoldoende betrokken en gaan  niet akkoord met de inhoud van de conventie.

“We waren verbouwereerd toen we deze tekst te zien kregen,” verklaart Lowet, “We zijn niet geconsulteerd over de inhoud en de voorwaarden. Jammer, want het voorstel dat nu op punt staat uitgevoerd te worden is problematisch” Vooreerst wijst Lowet op het feit dat er slechts één bepaald gedragstherapeutisch protocol mag uitgevoerd worden. De therapeut mag hier niet van afwijken, anders riskeert hij niet betaald te worden. “Men gaat er blijkbaar van uit dat alle patiënten met CVS hetzelfde zijn en dat is natuurlijk niet zo. Een psycholoog moet zijn behandeling af kunnen stemmen op de patiënt die voor hem zit. Een protocol kan een goede leidraad zijn, maar nooit meer dan dat,” aldus Lowet.

Bovendien zijn de psychologen niet te spreken over het opgelegde tarief van 49,48 euro. “We stonden perplex,” stelt Lowet, “een dergelijk vast tarief is niet realistisch als je weet dat in Nederland het gangbare tarief tussen de 80 en de 90 euro ligt.” Toch werken er vandaag de dag psychologen en psychotherapeuten aan dergelijke tarieven. “Dat klopt,” bevestigt Lowet, “Omdat er in België nog geen terugbetaling is, werken veel psychologen onder de kostprijs van een consult. Ze doen dat om nog enigszins toegankelijk te blijven. Maar voltijds als zelfstandige werken is bijzonder moeilijk. De gevolgen laten zich raden. Als psychologen te weinig geld krijgen per consult, dan worden ze gedwongen om meer consulten te doen, een groepsaanbod uit te werken of om een andere dagtaak op te nemen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en van het aanbod. Finaal is het dan de patiënt die de rekening betaalt.  .”

”We begrijpen dat het RIZIV tegemoet wil komen aan de vraag van patiënten naar terugbetaling. We zijn bereid om mee te denken en vragen dat er tijd geïnvesteerd wordt in overleg. . We zullen elkaar dan ongetwijfeld wel vinden. Uiteindelijk willen we allemaal dat we de patiënt verder kunnen helpen. Wat betreft de huidige conventie kunnen we echter niet anders dan de psychologen adviseren om hier niet op in te tekenen.”

 

Voor meer uitleg betreffende dit persbericht, kan u steeds Koen Lowet contacteren via GSM: 0476/383454 of Koen.Lowet@vvkp.be
Uitleg van het RIZIV over de multidisciplinaire diagnosecentra voor CVS, die op 1 september 2014 starten : diagnosecentra


 


 CheckStat