22.05.14 De derdebetalersregeling toepassen voor chronisch zieken: een mogelijkheid maar nog geen verplichting
Twee dagen geleden ontvingen wij onderstaand persbericht vanwege het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkering). De dokters, tandartsen,... mogen de derdebetalersregeling toepassen maar zijn hiertoe niet verplicht. Vanaf 2015 zou dit wel een verplichting worden, maar... en hier komt het "de regeling toepassen voor bepaalde verstrekkingen (die nog moeten worden bepaald).  Er zijn zodoende nog helemaal geen zekerheden hieromtrent. Het blijft momenteel een raadsel...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                    Persbericht

Brussel, 19 mei 2014


De derdebetalersregeling toepassen voor “chronisch zieken”: een mogelijkheid maar nog geen verplichting


Sedert 1 mei 2014, kunnen de artsen en tandartsen de derdebetalersregeling toepassen voor de rechthebbenden op het statuut “chronisch zieke”.


Een mogelijkheid sedert 1 mei

Voor de raadplegingen en bezoeken van artsen en bepaalde verstrekkingen van tandartsen, kan de arts of tandarts de derdebetalersregeling toepassen voor de personen met het statuut « chronisch zieke », ongeacht of zij genieten van de verhoogde tegemoetkoming.

Hij is evenwel nog niet verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen

Een verplichting vanaf 2015

Vanaf 2015 zal de arts of tandarts verplicht zijn om de regeling toe te passen voor bepaalde verstrekkingen (die nog moeten worden bepaald), voor de personen met het statuut “chronisch zieke” en eveneens voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming.

Weten of een patiënt het statuut “chronisch zieke” geniet?

De patiënt ontvangt van zijn ziekenfonds een brief om hem te informeren over zijn statuut « chronisch zieke ». Het is op voorlegging van deze brief dat de arts of tandarts de derdebetalersregeling kan toepassen. Deze informatie is actueel nog niet beschikbaar via MyCareNet.

Meer info op onze website


Contact

Ludwig Moens, Communicatiecel RIZIV: 02 739 72 12, communication@riziv.fgov.be

Alle persberichten van het RIZIV staan op www.riziv.be.bron: http://www.riziv.fgov.be/care/nl/infos/thirdpayment/chronic_disease.htm

 
 CheckStat