2010 - Het RIZIV-Chronischevermoeidheidssyndroom: Voorstel van een proefproject

 
 
 
 
2010 :Proefproject van het RIZIV : consortium : een oude nieuwe poging tot oplichting?
                                                             
 
Na een onderzoeksrapport van het KCE in 2008 waaruit bleek dat de werking van cvs-referentiecentra teleurstellend was kwam het RIZIV op de proppen met een voorstel van een nieuw proefproject, nl. aangaan van "consortia" met de eerstelijnshulp.
Dit voorstel kan u lezen op de website van het RIZIV zelf:
http://www.riziv.be/care/nl/doctors/specific-information/sfc-cvs/pdf/proposition.pdf
 
Het is de bedoeling  van het RIZIV om voor de ME/cvs-patiënten een gestructureerd zorgtraject op te stellen waarbij de  eerste, tweede en derdelijnszorg  betrokken zou zijn. Meer hierover kan u lezen in de Artsenkrant van 15 januari 2010 (zie:   http://www.online.artsenkrant.com/2051/   p. 13)
Prof. Dr. Boudewijn van Houdenhove (psychiater,cvs-referentiecentrum UZ Leuven) geeft in dezelfde Artsenkrant (p.14) zijn visie op dit voorstel.
 
 
 
 CheckStat