17.03.14 Een oplossing voor chronisch zieken dank zij de artsenEen oplossing voor chronisch zieken dankzij de artsen
 

LOUVAIN-LA-NEUVE 17/03 - Het debat rond de miniforfaits en de hospitalisatieverzekeringen heeft een oplossing bereikt. Na drie weken rondjes draaien en na een laatste achterhoedegevecht van Santea, dat het niet begrepen heeft op de alternatieve financiering van de miniforfaits, heeft het overlegcomité gekozen voor de oplossing die BVAS-ondervoorzitter Marc Moens van bij het begin op de tafel had gelegd.

Dit komt er op neer dat de gewijzigde financiering van de miniforfaits gehandhaafd blijft maar de prestaties waarvoor de chronisch zieke, bij gebrek aan nomenclatuurnummer zelf moest opdraaien, krijgen een zogenaamde nul-code .  De patiënt zou dus voor niets moeten opdraaien. Alle extra-uitgaven die de patiënt tot nu toe gedaan heeft, zullen mits voorlegging van een brief die deze maatregel bevestigt, terugbetaald worden.
In het antwoord aan Fauzaya Talhaoui (sp.a), dat wij vandaag publiceren,  schreef de Minister Onkelinx dat de maatregelen die ze nam  "de  nodige  garanties  (bieden) opdat  de  patiënten verder  kunnen genieten  van de voordelen van de aanvullende verzekering. Daarbij wens ik op te merken dat ik niet de bevoegdheid heb omtrent deze hospitalisatieverzekeringen." Einde citaat.  
Het probleem van de hospitalisatieverzekeringen is mijn probleem niet, zegt minister Onkelinx en daar heeft ze overschot van gelijk in. Het is al evenmin de bevoegdheid van het Riziv. Het is wél de bevoegdheid van Economische Zaken en Consumentenzaken.
We vroegen dus verder. Bij de ziekenfondsen botsten we op een doorschakelcarrousel, daar werden we niets wijzer van.  Om de grootte van dat probleem in kaart te brengen belden wij dus Wouter Robyns bij Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars in België. En dat leverde de volgende cijfers op: in ons land zijn een goeie 8 miljoen Belgen verzekerd voor hospitalisatiekosten. In 2012 waren 5.468.000 Belgen particulier verzekerd, waarvan  1.576.000 via een individueel contract, en  3.892.000 via een collectieve polis die deel uitmaakt van een arbeidscontract of een groepspolis zoals vrije beroepen die gezamenlijk onderschrijven. Uitgaande van de normale verhoudingen mogen we dus stellen dat ruim 3 miljoen Belgen een hospitalisatieverzekering hebben afgesloten via hun ziekenfonds. Dat is dus geen minderheid, zoals Marc Justaert van de CM dat in de weekendkranten van vorige week stelde. Voor die 3 miljoen verzekerden is 10 miljoen euro wel een slok op een borrel.
Het zou overigens de eerste maal zijn dat een groot ziekenfonds zich zo bescheiden opstelt. Justaert minimaliseert dus bewust het aantal ziekenfondsleden dat de dupe is geworden van de nieuwe maatregel.
Waarmee eens te meer duidelijk gemaakt wordt dat ziekenfondsen zich net als gewone privé verzekeraars gedragen. Ze zijn inderdaad belangenverdedigers. Maar toch goed dat een artsensyndicaat de echte belangen van de patiënten verdedigt.Auteur: © Marc van Impe                                                                                                                 Bron: MediQuality 
 CheckStat