Welkom‎ > ‎Over CVS/ME‎ > ‎CVS/ME in de politiek‎ > ‎

Wie verdedigt de patiënt?

Wie verdedigt de patiënt?


LOUVAIN-LA-NEUVE 09/03 - De affaire van de miniforfaits is een voorbeeld van de ondoordachte manier waarop de overheid omspringt met zijn burgers. Er werden ernstige fouten gemaakt, dat geeft men nu toe. Dat is erg. Maar men zal die –retroactief dan nog wel- rechtzetten.

Vandaag, maandag 10 maart, buigt het Riziv over de gevolgen van de schrapping van de miniforfait uit de nationale overeenkomst ziekenhuizen-VI. Het budget dat beschikbaar was om deze forfaits te financieren werd, rekening houdende met een besparing van 10 miljoen euro,  vanaf 1 januari overgedragen naar het budget financiële middelen van de ziekenhuizen, een bevoegdheid van FOD Volksgezondheid. Klinkt goed, ware het niet dat de chronische patiënten daar het slachtoffer van worden. Want hun nomenclatuurnummer viel daardoor weg en dus ook de terugbetaling.

Erger is dat de overheid die blunder nu pas inziet. Ik heb daar een paar bedenkingen bij.  Om te beginnen vind ik het merkwaardig dat de officiële patiëntenbelangenverdedigers VPP en LUSS niet van bij het begin geprotesteerd hebben tegen deze gang van zaken. Is dat niet hun taak? Tweede bedenking is dat de niet-aangesloten patiëntenverenigingen die wél protesteerden géén gehoor kregen bij het Riziv of bij de minister. Sterker nog toen ik op 22 februari daarvan melding maakte bij het Riziv  kwam er als antwoord: "Op dit vlak wijzigt de nieuwe regelgeving van de miniforfaits dus niets." Einde van de discussie. Derde bedenking is de vraag waarom de ziekenfondsen die het gros van goedkope aanvullende hospitalisatieverzekeringen aanbieden, en die nu dus volgens de nieuwe regeling geen miniforfait meer terugbetalen, deze nieuwe regelgeving zomaar lieten passeren. Zij claimen toch dé belangenverdedigers bij uitstek te zijn. In de wandelgangen liet een verbaasde Piet Calcoen van privé verzekeraar DKV zich ontvallen dat hij er alvast voor niets tussen zat. "Il n'était démandeur de rien'" zoals dat in het Frans zo mooi klinkt. Ook de ziekenhuissector zweeg als vermoord, want financieel veranderde er voor hen niets. Het waren tenslotte  de drs. Marc Moens en Roland Lemye van BVAS die bereid waren actie te ondernemen.

Moraal van het verhaal: de beste verdediger van de patiënt blijkt zijn arts te zijn.

Tenslotte nog dit: ik moest dit weekend horen dat ik graag op alle slakken zout leg. Wel, het is de taak van een journalist en zeker van een columnist om niet alleen te berichten, maar ook te analyseren en te duiden. Een column is er niet alleen om te plezieren, maar vooral om aan het denken te zetten. Wat dat betreft is MediQuality in zijn opdracht geslaagd.

09/03/2014 Auteur: Marc van Impe  

© MediQuality 2014 
 CheckStat