Welkom‎ > ‎Over CVS/ME‎ > ‎CVS/ME in de politiek‎ > ‎

14.03.14 Miniforfait: geven en nemen


 

 

Miniforfait: geven en nemen!

 

LOUVAIN-LA-NEUVE 14/03 - Minister Onkelinx maakte vandaag bekend dat de maximumfactuur voor chronisch zieken en hun familie beperkt wordt tot 350 €. Dat betekent een fikse vermindering van de zware financiële lasten waarmee die chronische patiënten geconfronteerd worden. Volgens de minister gaat het om een meeruitgave van 12 miljoen € ten laste van het Riziv.

 

Rest nu nog de 10 miljoen euro wegwerken die de patiënten dreigen uit eigen zak te moeten betalen door de afschaffing van de nomenclatuur voor de zogenaamde miniforfait.  Omdat daarover in alle talen gezwegen werd namen we contact op met mevr. Lieselot Huyghen op de dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV. De "oplossing" is er, verzekert die ambtenaar. Maar de adder onder het gras ook!

 

Er gebeuren twee aanpassingen: om te beginnen verandert het model van de patiëntenfacturen. Waar vroeger het miniforfait stond en momenteel niets meer staat, komt een andere benaming, met datum maar zonder bedrag. Dat creëert twee mogelijkheden: ofwel valt de tussenkomst onder de benaming spoedeisende behandeling, of het betreft de toediening van geneesmiddelen onder de vorm van intraveneuze infusen. Door deze benamingen geeft men expliciet aan dat het gaat om een behandeling in dagziekenhuis. 

Volgens het RIZIV is dit in overeenstemming met de vermelding zoals het vroeger was, nl.  "miniforfait". 

Voor de hospitalisatieverzekeringen is er niets veranderd. In hun polis staat meestal  de clausule dat daghospitalisaties enkel terugbetaald worden bij miniforfait en maxiforfait. Zoals een verzekeraar ons zei: wij mogen de polis niet ten nadele van de patiënt veranderen, dus ook niet ten voordele en daarom zouden zij toch niet  terugbetalen. Het Riziv riposteert daarop dat zij de politiek van de hospitalisatieverzekeringen niet bepalen. Volgens het Riziv ligt de oplossing volledig in lijn met de noemer dagziekenhuis en moeten de hospitalisatieverzekeringen maar rechtlijnig en eerlijk zijn. ‘Wij houden ons zich niet bezig met privé bedrijven.' In verband  met de ziekenhuisfacturen van januari 2014 tot maart 2014 zullen de ziekenhuizen een schrijven krijgen met bovenstaande informatie, dus dat deze patiënten niet ambulant kwamen maar wel degelijk in dagziekenhuis verbleven.  Deze brief kunnen ze aan de patiënten geven, die deze  aan hun facturen hechten en aan hun hospitalisatieverzekering bezorgen. Indien het ziekenhuis deze brief niet aan de patiënten geeft, kunnen deze naar de mutualiteit gaan om deze brief te verkrijgen voor de rechtzetting en zij alsnog terugbetaald worden door de hospitalisatieverzekeringen indien deze van goede wil zijn...

 

Volgens dr Marc Moens van BVAS die de zaak op de voet volgt en mee aan de onderhandelingstafel zit zijn er nog heel wat hiaten in de tekst van "de oplossing". "Zoals het er nu uitziet kan ik dat maandagmorgen in het verzekeringscomité niet goedkeuren.  Het RIZIV houdt het nog steeds bij zijn originele versie, zoals Onkelinx vorige week ook aan de pers vertelde: "aan de verplichte ziekteverzekering werd niets veranderd". Het is goed om weten dat de stem van de artsen in het Verzekeringscomité niet doorweegt met slechts 7 stemgerechtigde leden op de  42. Moens: "Als de ziekenhuizen het nieuwe voorstel goed vinden dan mogen wij zeggen wat we willen, het zal toch doorgevoerd worden. Het gaat bovendien niet over de medico-mut maar om de overeenkomsten commissie ziekenhuizen – ziekenfondsen."

 

Wat de ene hand geeft, neemt de andere terug. Dat is in de politiek een wet van Meden en Perzen.Auteur: © Marc van Impe Bron:  MediQuality

 

 

 


 
 
 CheckStat