video :Dr.D. Bell en 19-jarige patiënte : CVS/ME is een heel ernstige aandoening

 
 
 
 
Professor David Bell spreekt in dit filmpje over de symptomen van ME/CVS. En een 19 jarige bedgebonden ME/CVS-patiënt spreekt over zijn ervaringen met de ziekte. ME/CVS is een verworven neuro-immuunziekte met complexe globale disfuncties. Pathologische ontregeling van de immunologische en endocriene systemen, met een verstoord cellulair energiemetabolisme en ionentransport zijn belangrijke kenmerken. Deze aandoening wordt in de praktijk echter vaak miskend en ten onrechte als een psychische stoornis beschouwd omdat het verkeerdelijk onder de vlag van 'CVS' genoemd wordt. Myalgische Encefalomyelitis betekent letterlijk ontsteking van hersenen en ruggenmerg met spierpijn.
 
 
 
Het filmpje is engelstalig maar nederlands ondertiteld.
 
 
 

Dr. Bell en jonge patiënt hebben het over de ernst van ME/CVS

 

 

 

 CheckStat