M.Williams - immunologische afwijkingen bij CVS/ME (1983-2011)
Margaret Williams publiceerde in the "Journal of Invest in ME" van juni 2012 een overzicht van de wetenschappelijk aangetoonde immunologische afwijkingen bij CVS/ME gedurende de afgelopen twee en halve decennia, (1983-2011). Dit artikel is een belangrijke bron voor onderzoekers, artsen en patiënten. 

Journal of Invest in ME, Vol 6 Issue 1, 29-98 (June 2012)
THE IMMUNOLOGICAL BASIS OF ME/CFS: what is already known?
A compilation of documented immune system abnormalities in ME/CFS from 1983-2011
by Margaret Williams

U kant het artikel (English) lezen op onderstaande link vanaf pagina 29-98.

http://www.investinme.org/Documents/Journals/Journal%20of%20IiME%20Vol%206%20Issue%201.pdf


 
 
 CheckStat