Welkom‎ > ‎

26.08.15 - Hoe ga je als arts te werk bij verzekeringskwesties (Anke Santens)Hoe ga je als arts te werk bij verzekeringskwesties

Aansluitend op het artikel ‘Verzekeringsartsen blokkeren werking Opvolgingsbureau’, wil de vzw Stop Misbruik Verzekeringen de artsen, huisartsen en specialisten, graag enkele tips aanreiken. De vervalsing van medische verslagen door verzekeringsartsen, waarbij universiteitsprofessoren betaald worden om deze valse verslagen te bekrachtigen, zoals gemeld door het Vlaams Patiëntenplatform, is jammer genoeg schering en inslag in ons land. Het doel: winstbejag voor verzekeringsmaatschappijen, ten koste van mensenlevens.

Ook slachtoffers van een arbeids- of verkeersongeval, of van een medische fout, krijgen er mee te kampen in de rechtbanken, zelfs in medische expertises waar het Fonds voor Arbeidsongevallen, Medex, enz. bij betrokken zijn. Slachtoffers met ‘onzichtbare’ letsels zoals whiplash, PTSS, uitputting van de bijnieren, hypofyseletsel, hersenletsel (TBI, NAH, hersenschudding of –kneuzing, diffuse axonale schade, …) en de secundaire aandoeningen die hieruit ontstaan door een cascade van neurohormonale, biochemische en immunitaire veranderingen zoals fibromyalgie en CVS, worden het zwaarst getroffen door deze medische corruptie. Systematisch krijgen ze het label ‘simulatie aggravatie’ of ‘somatoforme stoornis’ opgekleefd. Ze krijgen niet de hulp en behandeling die ze nodig hebben. De gezinsdrama’s die hier uit volgen, zijn vaak schrijnend. Dit kan, dank zij uw hulp, voorkomen worden.

Veel artsen weten wel dat dit verzekeringsbedrog bestaat, maar beseffen de omvang ervan niet goed. Voor bovenstaande aandoeningen alleen al, betreft het 10.000 tot 15.000 slachtoffers per jaar. Veel artsen geloven dat ze niets kunnen doen. En daar wringt het schoentje. De sleutel tot verandering is informatie delen. Vooral de huisartsen kunnen hierin een cruciale rol spelen. Vaak zijn zij het eerste aanspreekpunt na een ongeval en bovendien de vertrouwenspersoon van hun patiënten.

 

Wat kan u als arts doen ?

1.       Het is heel belangrijk om kort na een ongeval tot een juiste diagnose te komen. Onschuldig lijkende whiplash bvb die na 3 maanden persisteert, impliceert vaak dat er axonale schade is opgetreden. Axonale  schade is NIET vast te stellen via MRI. Te veel artsen laten zich nog misleiden door een CT scan of MRI die geen afwijkingen laat zien. Een Q-EEG onderzoek geeft uitsluitsel. Q-EEG onderzoek wordt terugbetaald door het RIZIV. Stuur uw patiënten binnen de 3 maanden na ongeval door voor een Q-EEG onderzoek.

2.       Hersenletsel KAN genezen mits er binnen de 3 à 6 maanden na ongeval gestart kan worden met een passende behandeling. Weinig artsen zijn bekend met neurofeedback, ook wel neuromodulatie of biofeedback genoemd. Een snelle neurofeedback behandeling kan het verschil maken tussen herstel en afglijden naar CVS. Adviseer uw patiënten ook om vitamine B en D, zink, magnesium en Co10 te nemen.

3.       Weet dat in 80 % van de zware hersenletsels, in 60 % van de matige en in 50 % van de lichte hersenletsels, er ook hypofyseletsel optreedt. Stuur uw patiënten met blijvende cognitieve klachten en zware vermoeidheid binnen de 6 maanden na een ongeval, door naar een endocrinoloog voor een ITT test. Wie tijdig een groeihormoon supplement krijgt, kan vaak blijvende klachten voorkomen.

4.       In de helft van de chronische whiplash dossiers en bij PTSS treedt er geleidelijk aan uitputting van de bijnieren op. Meet daarom om de 3 à 6 maanden het cortisolgehalte in het bloed. Zo kan aangetoond worden dat de bijnieren uitgeput geraken. Zo helpt u uw patiënt om een sterk dossier op te bouwen. Veel patiënten beseffen pas enkele jaren later wat er met ze aan de hand is. Dan is het te laat om het oorzakelijk verband met het ongeval te bewijzen.

5.       Adviseer uw patiënten om GEEN minnelijke medische expertise (MME) te kiezen. De gerechtsdeskundigen spreken onderling af en er is geen beroep mogelijk. Via een gerechtelijke medische expertise kan uw patiënt zich tenminste nog tot de rechter wenden.

6.       In Amerika mogen whiplash en TBI dossiers NIET binnen 3 jaar afgesloten worden, juist omdat veel klachten zich pas volop na 2 à 3 jaar manifesteren. Zeg uw patiënten dit te melden aan hun advocaat.

7.       Benadruk bij uw patiënten om van bij de start een betrouwbare bijstandsarts te kiezen. Sommige bijstandsartsen werken ook voor verzekeringen. Deze zijn absoluut te vermijden. Er staat een veilige lijst op het forum van SMV.

8.       Adviseer uw patiënten om de Zwarte Lijst te raadplegen. Deze bundelt de artsen die systematisch valse verslagen opstellen. Zo kan een ‘expert’ gewraakt worden en kan uw patiënt om de aanstelling van een nieuwe, dit keer eerlijke expert vragen.

9.       Als u vaststelt dat uw patiënt te maken krijgt met een vals medisch verslag, dien dan zelf klacht in bij de Orde van Geneesheren. Klachten door patiënten worden systematisch geseponeerd.

10.   Spoor uw patiënt aan om zijn of haar dossier aan te melden bij Stop Misbruik Verzekeringen en het Vlaams Patiëntenplatform. Dat kan ook anoniem. Zo krijgen zij medico-legaal advies.

Binnenkort verschijnt er ook een Gids Verzekeringsbedrog met ruim 600 artikels. Spreek erover met uw patiënten, zodat zij de bedrogmechanismes van ‘experts’ tijdig kunnen herkennen.

 

We wensen graag het team van MediQuality te danken voor hun inzet voor het welzijn van onze medemensen. In het bijzonder ook dank, voor het mooie platform dat MediQuality via zijn Vrije Tribune ter beschikking stelt.

 

Voor meer informatie : www.stopmisbruikverzekeringen.be of bekijk de informatieve video’s op youtube.

 

Voor de Nederlandstalige lezers: U kunt hier de Panorama-uitzending over de misbruiken in de verzekeringsgeneeskunde bekijken: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/1.2364800

Anke Santens
Bron : MediQuality CheckStat