Welkom‎ > ‎CVS/ME Liga Vlaanderen‎ > ‎Onze acties‎ > ‎

03.03.14 antwoord van L. Moens (RIZIV) ivm het afschaffen van het miniforfait

Naar aanleiding van een besparingsmaatregel van de overheid, waardoor de miniforfaits uit de nationale overeenkomst ziekenhuizen overgeheveld werden naar het budget financiële middelen van de FOD volksgezondheid, bleven ons enkele zaken onduidelijk. Het miniforfait bij daghospitalisatie, alsook de officiële facturatiecode werden afgeschaft vanaf 1 januari 2014. Welke gevolgen heeft dit voor de patiënten? Wie moet het bedrag van dit forfait nu betalen? Worden de patiënten nog ingeschreven als zijnde gehospitaliseerd voor één dag of wordt hun behandeling nu als ambulant beschouwd? Wat met de hospitalisatieverzekeringen?

Deze vragen stelden we aan de Heer Ludwig Moens van het RIZIV.

Op 3 maart 2014 kregen we een mail van de Heer L. Moens met met onderstaand antwoord : 


Beste

Hierbij het antwoord op uw vragen.

1. Sinds 1 januari 2014 is het miniforfait geschrapt uit de nationale overeenkomst ziekenhuizen-VI. Het budget dat beschikbaar was om deze forfaits te financieren is, rekening houdende met een besparing van 10 miljoen euro, vanaf dezelfde datum overgedragen naar het budget financiële middelen van de ziekenhuizen (KB BFM is bevoegdheid van FOD Volksgezondheid). Het betreft het KB dat de berekening van het budget en de verpleegdagprijs voor gehospitaliseerde patiënten vastlegt evenals voor de verstrekkingen van het chirurgisch dagziekenhuis.

Kortom, de ziekenhuizen worden nog steeds vergoed voor de verstrekkingen die werden via het miniforfait gefinancierd, maar via een ander kanaal. (Voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2014 ontvingen de ziekenhuizen een voorschot dat gebaseerd was op hun facturatie van het miniforfait in 2012. Eerstdaags wordt in de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen beslist hoe het budget van de miniforfaits definitief verdeeld wordt in het BFM en het wordt dan op die manier geïntegreerd in het budget dat van toepassing is vanaf 1 juli 2014.)

Aangezien de ziekenhuizen nog steeds gefinancierd worden voor vroegere verstrekkingen van het miniforfait is het voor het Riziv dan ook niet toegelaten dat ziekenhuizen bedragen onder de terminologie ‘miniforfait’ aanrekenen aan de patiënt.

2. Wat uw tweede reeks vragen betreft wil ik u er allereerst op wijzen dat het miniforfait steeds ‘ambulant’ was en niet ‘gehospitaliseerd’. Op de patiëntenfactuur werden deze verstrekkingen echter inderdaad onder de rubriek ‘dagziekenhuis’ gefactureerd en de meeste hospitalisatieverzekeringen namen de aanverwante ambulante kosten ten laste. Het was expliciet niet de bedoeling om op vlak van de terugbetalingen door de verplichte of de aanvullende verzekeringen wijzigingen aan te brengen. Het Riziv onderzoekt daarom welke de best passende manier is om de verstrekkingen die vroeger gedekt worden door het miniforfait blijvend als dagziekenhuis aan te duiden op de patiëntenfactuur.

Voor de toepassing van de maximumfactuur wordt in het algemeen rekening gehouden met het reglementair vastgestelde persoonlijk aandeel. De persoonlijke aandelen zullen ook nu nog op de factuur vermeld worden en dus meetellen voor de maximumfactuur. Op het miniforfait zelf was geen remgeld van toepassing, dit was volledig ten laste van de mutualiteit.

Voor wat betreft het forfait chronisch zieken zijn de dagen waarvoor het miniforfait werd toegekend nooit in aanmerking gekomen voor het bepalen of een patiënt al of niet recht had op dit forfait.

Op dit vlak wijzigt de nieuwe regelgeving van de miniforfaits dus niets.

Mvg


Communicatiecel
Ludwig Moens

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Tervurenlaan 211
1150 Brussel
http://www.riziv.be
 
 
 
 CheckStat