Voorwoord - Site >281.100 pag.hits


Met deze site willen we een breed publiek informeren over cvs/ME (verschillende meningen) en gaan we op zoek naar positieve getuigenissen van cvs-patiënten die een vorm van herstel gevonden hebben. In een aantal gevallen lukt dit zeker min of meer.  DANK voor de "Fijne reacties!" LEES DAT EERST ! en dan : Positieve getuigenissen om te lezen wat andere cvs/ME patiënten helpt! Voel je wel niet schuldig als het niet lukt, soms is de verstoring van het lichaam te groot. Maar geloof diegenen niet die beweren dat er in geen geval verbetering kan komen.
 
We geloven in een "en en" verhaal (niet "of") : een biomedische benadering (grondig) in combinatie met een psychische ondersteuning. (geest en lichaam zijn één)

De Raad van Bestuur en de ondersteunende specialisten van de vzw CVS- Society bestaan uit autoriteiten met een diverse achtergrond (professoren, artsen, psychologen, juristen, ...) . Allen zijn ze de problematiek van CVS/ME om een of andere reden genegen en willen een steentje bijdrage om ook te durven "out off the box" te denken en om de polemieken rond CVS/ME niet te voeden.

NIEUW 2016-2017:

Op dit moment zijn we een onderzoek gestart om na te kijken hoe we de "conditie" van CVS/ME- patiënten kunnen verhogen. Een groep patiënten werd getest in de Bakala Academy in Leuven en volgen een specifiek programma met aansturing vanuit onze vereniging. De eerste resultaten zijn veelbelovend! Slagen we erin om de inspannings intolerantie te vermijden? We hopen het!
Consensustekst Belgische CVS- autoriteiten met diverse en uiteenlopende opvattingen over CVS/ME

 

Na overleg tussen de vzw CVS-Society en Prof. dr. K. De Meirleir, Dr. B. Fischler, Prof. Dr. ir. L. Lambrecht, Prof. dr. M. Maes, Prof. dr. Elke van Hoof, Prof. dr. B. Van Houdenhove kwam onderstaande definitie tot stand (kader) : 

Ondanks het feit dat er geen consensus bestaat over het exacte ontstaan van het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS/ME) en over de behandeling ervan is er wèl consensus onder vrijwel alle wetenschappers over het feit dat een aantal elementen een invloed kunnen hebben op het uitbreken van deze ziekte. Zowel toxische, genetische, virale, bacteriologische, psychologische en/of een combinatie van verschillende elementen kunnen een cascade aan disfuncties te weeg brengen in het lichaam van CVS/ME- patiënten. Zelfs subtiele afwijkingen kunnen grote symptomatische gevolgen hebben. De diagnose CVS/ME  is klinisch vaststelbaar. De ziekte is vaak zeer ernstig en is niet van imaginaire aard.

 De laatste twee jaar hebben we zeer goede ervaringen met veel patiënten met de training Alexander Concept. Wij hebben geen enkele binding met deze organisatie maar bevelen het absoluut aan : Onze beschrijving : 


“Het Alexander Concept is een training die aan de deelnemers tools geeft om een nieuwe start te nemen. Het AC maakt gebruik van een scala aan inzichten en technieken uit diverse therapieën uit binnen en buitenland en bracht ze samen in een krachtig instrument. Door gebruik van de technieken worden disfunctionele denkpatronen omgebogen naar gezonde denkpatronen en maakt het plastische brein nieuwe banen aan waardoor de positieve sequens in de hersenen wordt geborgen. Deze techniek werkt zowel voor lichamelijke klachten als voor mentaal minder functioneren.Vanuit onze vereniging hebben al meerdere artsen, maar ook psychologen en kinesisten het Alexander Concept mee gevolgd als observator en hun ervaringen komen overeen : deze training is heel waardevol en laat de meeste deelnemers significant verbeteren of herstellen


Dr. Katelijne Van Hoeck 


 

 
NIEUW !!!!!!!! GLOBALE VISIETEKST MET EEN SAMENVATTING VOOR ARTSEN EN PATIENTEN !!!!     zie  hiernaast in de zijbalk: Samenvattng visie en tips VOOR HERSTEL
 
 
Nieuw : Belangrijke erkenning door de Vlaamse overheid : lees het artikel over CVS (interview met Ingrid Van Ceulenbroeck) in het Tijdschrift 13 : nr 41 Tweemaandelijks magazine voor het Vlaamse overheidspersoneel : http://dertien.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1526#Ingrid