Bestuur dansgroep de Hèverinnekes

Het bestuur van dansgroep de Hèverinnekes bestaat uit:

voorzitter Patrick De Bie

penningmeester Bianca Offermans

secretaris Judith Evers-Brouwers - Nadine de Burlett

bestuursleden Jolanda De Bie - Wendy Pasmans - Patricia Deckers