Mistika
 

(34) "Tada će kralj reći onima sebi zdesna: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!

(35) Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; (36) gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.'" (37) "Tada će mu pravednici odgovoriti:

 'Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? (38) Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? (39) Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?' (40)

A kralj će im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'"

Čudesno je da je Isus uvijek oko nas (u malenima ovog svijeta), a mi ga tražimo svuda samo ne ondje gdje je ON.