Seminář z matematiky - ZS 2017/18

Podmínky atestace:
  • Aktivní účast (70%)
  • Získání alespoň 30 bodů z celkových 50 bodů za domácí cvičení 
  • Úspěšné napsání testu na konci semestru
Konzultace: Po dohodě emailem (sarka.stejskalova at ff.cuni.cz)


1. hodina (3.10.2017) 

Pojem množiny a základní operace na množinách: průnik, sjednocení a komplement.


2. hodina (10.10.2017) 

Definice obecného průniku a sjednocení, potence, uspořádané dvojice, kartézského součinu a relace.3. hodina (17.10.2017) 

Opakování pojmů z minulé hodiny.


4. hodina (24.10.2017) 

Relace: definiční obor, obor hodnot, restrikce a obraz relace přes množinu.5. hodina (31.10.2017) 

Relace: inverzní relace a skládání relací. 


6. hodina (14.11.2017) 

Definice funkce, prosté funkce, funkce na a bijekce.7. hodina (28.11.2017)

Relace ekvivalence, ekvivalenční třídy, faktorizace množiny podle ekvivalence a definice rozkladu množiny.


8. hodina (5.12.2017)

Částečné uspořádání: největší a nejmenší prvek, maximální a minimální prvky, horní a dolní mez, supremum a infimum. Definice lineárního uspořádání.9. hodina (12.12.2017)

Opakování pojmů z minulé hodiny.


10. hodina (19.12.2017)

Definice dobrého a hustého uspořádání. Homomorfismus, vnoření a isomorfismus.Dodatečné příkladyÚčast
 3.10.10.10. 
17.10.24.10.31.10. 14.11.28.11.5.12.12.12.19.12. 
Bakhtina PPPP
PPPPNN
Bazhenov NPPPPPPPPP
Erhart NPPP
PNNNNN
HlachováPPPP
PPPNPP
JelenPPNN
PPNNNN
KopeckáPPPP
PPPPPP
KudeláskováPPPP
PNNPNN
Kuzma NPPP
NPPNPP
Landau PNNN
PPNNNN
Malenická PPNP
NNNNNN
Matějka PPPPPPPPPP
RýdlPPPPPPPPPP
Stonawska
N
N
P
P
PPPPPN
StupkováPPPPNNNPPN
Štefanišin PPNPPPPPPP
Vojíř PPNP
PNPPPN
Zastávka PPPPPPNPPN


Domácí úkoly
 III
IIIIVV*Celkem 
Bakhtina 4.573.56
321
Bazhenov 48.54.56.55
28.5 
Erhart 78.5595
34.5
Hlachová710.55.5700.530.5
Jelen00000 0
Kopecká7858.52 30.5
Kudelásková3.5446.53.5 21.5
Kuzma 50250.5 12.5
Landau 00000 0
Malenická 00000 0
Matějka 984.5111 33.5
Rýdl810456 33
Stonawska 
434.57.53325
Stupková20000 2
Štefanišin 6.5751031.533
Vojíř 3.52000 5.5
Zastávka 2.58.5000 11
Max 91111 11959

Test
Bakhtina 
Bazhenov 12.5
Erhart 10
Hlachová8
Kopecká10
Kudelásková8
Kuzma 7
Matějka 10
Rýdl13
Stonawska 
8
Štefanišin 9
Max 13