Organisaties zijn steeds op zoek naar methodes om processen en samenwerking tussen mensen te verbeteren.
Ze lopen daarbij meestal stuk op de complexheid en de stroperigheid.
Niet zelden gebeurd het dat de gekozen methode "met de mensen op de loop gaat" het duurt te lang, het resultaat blijft uit en het initiatief verdwijnt.
RASCI daarentegen is een eenvoudige, snelle, praktische aanpak die wel snel en blijvende resultaten oplevert. 
RASCI is een unieke, interactieve methode om werkprocessen te beschrijven, werkprocessen te optimaliseren en samenwerking binnen en tussen organisaties en/of onderdelen te bevorderen.

Hierbij wordt er veel aandacht besteedt aan verantwoordelijkheden, informatiestromen, acties om te komen tot een geoptimaliseerd proces en de dossiervorming.

Alle betrokkenen in een werkproces worden, in een brainstormachtige sessie, uitgenodigd om gezamenlijk: vragen te stellen, vragen te beantwoorden, te discussiëren en in gemiddeld 2 x een uur en een kwartier, het werkproces: op te stellen, te optimaliseren en te beschrijven op één A4.

Acties, om te komen tot een geoptimaliseerd werkproces, kunnen vervolgens gepland en bewaakt worden.

Werkprocessen worden hierdoor effectiever en doorlooptijden verkorten.

Omdat alle medewerkers bij de sessie, van het betreffende werkproces, betrokken zijn en de discussies meegemaakt hebben, zal er direct commitment zijn om het geoptimaliseerde werkproces in de praktijk te toetsen.

Voor meer informatie ga naar  www.rasci.eu