Waarom kiezen voor CBosch?


CBosch ondersteunt organisaties door:
  • Projecten, 
  • Processen,
  • Afdelingen    en/of
  • de administratieve organisatie.

       te managen, te begeleiden en/of te optimaliseren. 

Daarbij worden altijd de volgende kernbegrippen toegepast en gestimuleerd: 

  • Waardering en respect voor de ander,
  • Verantwoordelijkheid nemen,
  • Niet harder, maar efficiënter en slimmer werken:
   • Samenwerking binnen en tussen organisaties,
   • Het verbeteren van doelmatigheid,
   • Eenvoud,
   • Het overbodige weglaten,
   • Betere communicatie,
   • Effectieve Informatieoverdracht,
   • Het verleggen van grenzen.

Daarnaast vormt Chrétien samen met Joop Vorst de RASCI-company.

Organisaties zijn steeds op zoek naar methodes om processen en samenwerking tussen mensen te verbeteren.
Ze lopen daarbij meestal stuk op de complexheid en de stroperigheid.

Niet zelden gebeurd het dat de gekozen methode "met de mensen op de loop gaat" het duurt te lang, het resultaat blijft uit en het initiatief verdwijnt..

RASCI daarentegen is een eenvoudige, snelle, praktische aanpak die wel snel en blijvende resultaten oplevert. 

Voor meer informatie ga naar  www.rasci.eu