Home

Waarom kiezen voor CBosch?


CBosch ondersteunt organisaties door:
  • Projecten, 
  • Processen,
  • Afdelingen    en/of
  • de administratieve organisatie.

       te managen, te begeleiden en/of te optimaliseren. 

Daarbij hanteren en stimuleren wij altijd de volgende kernbegrippen: 

  • Waardering en respect voor de ander,
  • Verantwoordelijkheid nemen,
  • Niet harder, maar efficiënter en slimmer werken:
   • Samenwerking binnen en tussen organisaties,
   • Het verbeteren van doelmatigheid,
   • Eenvoud,
   • Het overbodige weglaten,
   • Betere communicatie,
   • Effectieve Informatieoverdracht,
   • Het verleggen van grenzen.

Elk mens is uniek en heeft zijn eigen eigenschappen en wensen. Door gebruik te maken van de sterke punten van elk individu herkent hij zichzelf in de organisatie waar hij deel van uitmaakt. Wij proberen optimaal gebruik te maken van deze sterke punten.door het organiseren van brainstormsessies en persoonlijke gesprekken. Daarna kan, daar waar nodig en gewenst, begonnen worden met het optimaliseren van: structuren, werkprocessen, planningen, resources en het bevorderen van samenwerking.


.