Full de càlcul de LibreOffice

calc_logo
libreoffice_logo

Dates del curs

  • Del  15 de Febrer  al 31 de Març  de 2015

Modalitat del curs

  • 30h certificades
  • Telemàtic i intensiu. Això és a través d'internet i amb contingut nou cada dos dies aproximadament.

Preus

  • 90€ els no socis.
  • 60€ els socis.
Detall del que es veurà al curs

En aquest curs veurem els coneixements bàsics de  LibreOffice Calc :
  • Cel·la, fórmula, format de dades, gràfics,...
  • Arxius amb més d'una fulla, impressió de fulles,,......
  • Macros

Perquè és interessant aquest curs pel docent?

  • Dotar al docent del control de Excel sense haver d'utilitzar eines privatives com el MS Excel
  • Dotar al docent d'una visió més amplia en formats de fitxer de fulls de càlculs alternatius i 100% eficients i lliures.

Document detallat  i  d'inscripció (pdf)
pdfdownload