Competència bàsica: Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital

img_ident
img_copy
img_secDates del curs

 • Del  dimecres 15 d'Octubre  al divendres 28 de Novembre de 2014

Modalitat del curs

 • 30h certificades
 • Telemàtic i intensiu. Això és a través d'internet i amb contingut nou cada dos dies aproximadament.

Preus

 • 90€ els no socis.
 • 60€ els socis.
Detall del que es veurà al curs

 • Tema 1: Accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual
  • Tràmits, gestions i compres
  • Lleure i cultura
  • Sistemes de comunicació
  • Seguretat
  • Aprenentatge permanent
  • Cercadors generals i específics
  • Selecció, catalogació, emmagatzematges i compartició de la informació
  • Captura selectiva i dinàmica de la informació
 • Tema 2: Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a l’ergonomia per a la prevenció de riscos
  • Salut física
  • Salut psíquica
 • Tema 3: Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital
  • Ètica i legalitat de la informació
  • Marc legal i drets d’autor
  • Manteniment segur d’equips i documentació.
  • Sostenibilitat
  • Criteris de selecció i valoració de la informació
  • Eines i aplicacions digitals per a la gestió de tasques col·laboratives
  • Normes de cortesia a la xarxa
  • Entorns virtuals segurs
  • Identitat digital

Perquè és interessant aquest curs pel docents

 • Ajudar al docent a assolir i absorbir els conceptes que es demana en les competències bàsiques en l'àmbit digital (9,10,11- pdf)
 • Donar al docent els continguts per a poder crear les matèries per assolir els objectius de les noves competències educatives.
Document detallat  i  d'inscripció (pdf)
pdfdownload