HOTPOTATOES

Hot Potatoes, creant activitats per als nostres alumnes

Una aplicació bastant útil per elaborar exercicis per als nostres alumnes, i poder-los posar a la seva disposició és Hot Potatoes. Es tracta d’un conjunt de sis eines per a crear activitats que es poden realitzar a través de navegadors (penseu els usuaris de Moodle, que disposeu d’un mòdul, HotPot, per tal d’aministrar els exercicis elaborats amb HotPotatoes), la qual cosa permet que una sola instal·lació sigui accessible per part de tots els alumnes. Això vol dir, que no necessitareu instal·lar l’aplicació en tots els equips que estiguin utilitzant els alumnes. El codi del programa està realitzat en JavaScript, però dominant Java, l’únic avantatge que tindreu és el d’adaptar les pàgines web que es generen al nostre gust (cosa que no és necessària, ja que hi ha moltes plantilles d’exercicis disponibles en la web, i bastant més ben realitzades de les que la majoria de nosaltres tenim coneixements per a fer).


Les sis eines de què disposa Hot Potatoes són les següents:

 • JQuiz, que serveix per a elaborar packs de qüestions de quatre tipus (veritable/fals, de resposta curta, de resposta múltiple, etc.)
 • JCross, per a fer crucigrames
 • JCloze, per a realitzar exercicis en els quals hem d’omplir uns forats que estan en blanc
 • JMix, per a construir frases a partir de paraules desordenades
 • JMatch, per a realitzar exercicis d’unió o aparellament, entre una pregunta i la seva resposta
 • The Masher, per a crear unitats didàctiques, amb les nostres activitats realitzades amb les eines anteriors, posant en un sol accès totes les activitats d’una determinada unitat

Un bon manual és el de Jose Luís de Perosanz, que us penjo a continuació (molt complet):

manual Hot Potatoes 6


La darrera versió us la podeu descarregar des dels enllaços següents, en funció del sistema operatiu que utilitzeu (heu de pensar que si teniu un entorn Moodle disponible per a crear els vostres cursos, podeu integrar el mòdul HotPot ve per defecte, i en cas de no tenir-lo habilitat, ho podeu fer des d’Administració >> Configuració >> Mòduls.

Descarrega de Hot Potatoes per a Windows:

Descàrrega de Java Hot Potatoes:

 • Java Hot Potatoes que pot córrer en Mac OS X, Windows, Linux o qualsevol equip que disposi de la Màquina Virtual de Java.

Una bona eina per a fer exercicis, tanmateix la seva rigidesa, a l’hora de modificar-ne els seus paràmetres que venen per defecte. Avui en dia, tanmateix encara ser utilitzant per bastants professors, s’està tendint a utilitzar altres tipus de programari, com per exemple Malted, programa utilitzat fonamentalment pel professorat de Llengües Estrangeres, que són els professors als quals els hi va millor aquest tipus de programari de creació d’exercicis.

Font: http://www.xarxatic.com/hot-potatoes-creant-activitats-per-als-nostres-alumnes/Exemples:

http://www.aula21.net/segunda/hotpotejercicios.htm

http://www.telefonica.net/web2/jvaldelv/hotpotat.htm

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td204/practica_4-4.htmlBreu descripció de Hot Potatoes

Hot Potatoes és un conjunt de sis eines que poden ajudar a educadors, professors, i escriptors a publicar material educatiu en la Web.

Les petites eines de Hot Potatoes et permeten crear multi-elecció interactiva, resposta curta, emplenar en l'espai, mots encreuats, i exercicis de desordenació d'una frase usant HTML i Javascript sense necessitat de tenir cap coneixement ni d'HTML ni de Javascript.

JQuiz. Aquest programa engloba el programa JBC de la versió anterior (Hot Potatoes 5.5). Ara permet elaborar 4 tipus de preguntes:

 • Preguntes de resposta múltiple a triar una o més. Es pot qualificar de forma diferent segons el grau d'error.
 • Preguntes de resposta curta que s'ha d'escriure lletra darrera lletra. També pot ser una sèrie de números d'un dibuix mut i espais a emplenar amb paraules.
 • Pregunta híbrida. Pregunta de resposta curta que després de, per exemple, dos intents es transforma en una pregunta de resposta múltiple.
 • Pregunta de multiselecció. S'han de seleccionar diverses respostes correctes en una sèrie de moltes més respostes.

JCross. Mots encreuats que es poden emplenar on-line. Pots usar graelles de fins a 20x20 lletres.

JMatch. Una sèrie de preguntes i una sèrie de respostes a aparellar. També pot ser una sèrie d'imatges i una sèrie de noms a aparellar o números d'un dibuix mut i una sèrie de noms a aparellar. Una llista d'objectes fixos apareixen a l'esquerra (poden ser imatges o text), i una llista d'objectes desordenats a la dreta.

JCloze. Text amb espais a emplenar amb paraules de resposta. Fins a 100 respostes correctes poden especificar-se per a cada espai en blanc, a més la possibilitat d'incloure una petita pista per a cada espai.

JMix. Text amb frases desordenes que cal ordenar. També es poden arrossegar paraules d'un lloc a un altre. Pots especificar fins a 100 respostes correctes distintes.

Hot Potatoes suporta l'ús d'accents i et facilita l'opció d'accedir al codi de les pàgines per a qualsevol modificació.


Els primers passos per començar a utilitzar Hot Potatoes 


A. Es recomana començar per JMix. Els passos a seguir són:

1. Iniciar la patata JMix.

2. Si es vol que el menú aparegui en català anar a "Opcions", anar a "Interfície", anar a "Carregar un fitxer d'interfície" i triar "catalan6.hif".

3. Escriure un títol.

4. Escriure una frase col·locant cada paraula en una línia.

5. Anar a "Opcions", anar a "Configurar el format d'arxiu generat", anar a "carregar", triar "catalan6.cfg".

6. Anar a "Aspecte" i en la columna de colors escriure, per exemple, un a sota de l'altre els següents colors: #0000FF, #FFFFFF, #0000FF, #80FFFF, #0000FF, #800080, #000000.

7. Anar a "Comptador", triar "Especifiqui un límit de temps" i posar, per exemple, dos minuts.

8. Anar a "Arxiu", "Crear pàgina WEB", "Pàgina WEB de tipus arrossegar i deixar anar".

9. Triar un nom para aquest exercici.

10. Triar l'opció "Veure l'exercici en el meu navegador".

11. Realitzar l'exercici per comprovar si funciona bé.

Realitzar el mateix exercici triant l'opció "Pàgina WEB para navegador V6".

 

B. Realitzar un exercici de resposta múltiple amb JQuiz

1. Iniciar la patata Jquiz.

2. Escriure un títol.

3. Escriure una pregunta i cinc possibles respostes. Indicar quina és la correcta. L'apartat d'indicacions sobre el per què la resposta no és correcta es pot omplir o deixar en blanc.

4. Escriure, per exemple, 4 preguntes més.

5. Anar a "Opcions", anar a "configurar el format d'arxiu generat", anar a "carregar", triar "catalan6.cfg".

6. Anar a "Aspecte" i en la columna de colors escriure, per exemple, un a sota de l'altre els següents colors: #0000FF, #FFFFFF, #0000FF, #80FFFF, #0000FF, #800080, #000000.

7. Anar a "Comptador", triar "Especifiqui un límit de temps" i posar, per exemple, cinc minuts.

8. Anar a "Arxiu", "Crear pàgina WEB", "Pàgina WEB para navegador V6".

9. Triar un nom para aquest exercici.

10. Triar l'opció "Veure l'exercici en el meu navegador".

11. Realitzar l'exercici per comprovar si funciona bé.

 

C. Realitzar un exercici de mots encreuat amb JCross

 

1. Escriure amb WORD una llista de 10 preguntes sobre un tema en què la resposta sigui una sola paraula.

2. Escriure amb WORD i en majúscules la llista de les 10 respostes, posant una paraula sola l'altra.

3. Iniciar la patata Jcross.

4. Escriure un títol anar a "Organitzar la quadricula", a "Organitzar Automàticament" i, si ens agrada com queda, posar "Si". Pegar la llista de les 10 respostes, posant una paraula sola l'altra.

5. Anar a afegir pistes, triar cada "paraula - resposta" i amb un "copiar" i "pegar" afegir l'enunciat de cada pregunta des de la llista de preguntes escrita amb WORD.

6. Anar a "Opcions", anar a "configurar el format d'arxiu generat", anar a "carregar", triar "catalan6.cfg".

7. Anar a "Aspecte" i en la columna de colors escriure, per exemple, un a
sota de l'altre els següents colors: #0000FF, #FFFFFF, #0000FF, #80FFFF, #0000FF, #800080, #000000.

8. Anar a "Comptador", triar "Especifiqui un límit de trempo" i posar, per exemple, cinc minuts.

9. Anar a "Arxiu", "crear pàgina WEB", "Pàgina WEB para navegada V6".

10. Triar un nom para aquest exercici.

11. Triar l'opció "Veure l'exercici en el meu navegada".

12. Realitzar l'exercici per Comprovar si funciona béFont: http://www.aula2005.com/html/curshotpotatoeshtm.htm

Comments