Galeria fotos 1, per Joel Felip

Galeria fotos 2, de l'Avenç

Galeria fotos 3, per Joan Salvador

Galeria fotos 4, per Núria Moyà

Galeria fotos 5, per Francesc Farnell

Galeria fotos 6, per Ma Soledat Clota Martí

Vídeo 1

Vídeo 2