หน้าแรก

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

หนังสือราชการ/ประชาสัมพันธ์

 • กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต กรอกข้อมูลครูที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2560 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  คลิก
  ส่ง 15 พ.ค. 2560 03:04 โดย บ้านนักวิทย์น้อย กาญจนบุรี เขต 3
 • โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และได้มีแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2560 01:20 โดย บ้านนักวิทย์น้อย กาญจนบุรี เขต 3
 • รายงานผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 แจ้งให้โรงเรียนได้รายงานผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2559   ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560 เพ ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 19:57 โดย บ้านนักวิทย์น้อย กาญจนบุรี เขต 3
 • ประชุมผู้บริหารโรงเรียน การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ระหว่างว ...
  ส่ง 1 มี.ค. 2560 23:44 โดย บ้านนักวิทย์น้อย กาญจนบุรี เขต 3
 • ประชุมโรงเรียนสุจริต ครั้งที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กำหนดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2560 21:02 โดย บ้านนักวิทย์น้อย กาญจนบุรี เขต 3
 • แนวทางการประเมินฯ ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการขอรับประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2559  คลิก
  ส่ง 27 ก.พ. 2560 01:17 โดย บ้านนักวิทย์น้อย กาญจนบุรี เขต 3
 • ประชุมครูปฐมวัย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัยในเรื่องประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักส ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 17:38 โดย บ้านนักวิทย์น้อย กาญจนบุรี เขต 3
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงาน

โรงเรียนคุณธรรม

*** รายงานความก้าวหน้า *** 

>>> ครั้งที่ 1 [ภายในวันที่ 24 พ.ค.60]
>>> ครั้งที่ 2 [ภายในวันที่ 16 มิ.ย.60]
>>> ครั้งที่ 3 [ภายในวันที่ 30 มิ.ย.60]
>>> ครั้งที่ 4 [ภายในวันที่ 21 ก.ค.60]
>>> ครั้งที่ 5

โรงเรียนสุจริต

*** บันทึกข้อมูล *** 

>>> ค่ายเยาวชนฯ [ภายในวันที่ 20พ.ค.60]e-mail

*** ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
+++ mcmkkan3@gmail.com


*** บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
+++ lshkan3@gmail.com


กิจกรรมนิเทศ

 • ประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต ครั้งที่ 1/2560 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ ...
  ส่ง 6 มี.ค. 2560 01:10 โดย บ้านนักวิทย์น้อย กาญจนบุรี เขต 3
 • ภาพกิจกรรมประชุมครูปฐมวัย ครั้งที่ 1 ภาพกิจกรรมการประชุมครูปฐมวัย เมื่อวันที่ 21 ก.พ.60  คลิก
  ส่ง 25 ก.พ. 2560 19:56 โดย บ้านนักวิทย์น้อย กาญจนบุรี เขต 3
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »