AURKEZPENA

Webgune honetan, curriculuma aberasteari buruzko GAKOAK, PROPOSAMENAK, ERREFERENTZIAK, zein material erabilgarrien bilduma aurkituko dITuzu

Orri honek proposamen hau Eusko Jauraritzaren Hezkuntza Sailak sustatutako Curriculum Aberasteko proiektua eskatzen dituzten ikastetxeei laguntzeko asmoa duenez, bertan atal ezberdinak garatuko dira. Alde batetik deialdiari eta proiektuen jarraipenari eskeinitako atala; bigarrenik Adimen Handiko ikasleen profilarekin zerikusia duten hainbat agiri eta hirugarrenik, baina garrantzitsuena gure ustez, ikuspuntu inklusibotik ikastetxeak sustatu ahal dituen proposamen zenbait.