Thuê xe‎ > ‎

Xe 4 chỗ

Toyota Vios 1.5G - thue xe 4 cho
Loại xe                    :4 chỗ
Giá xe mới             :25,500 USD
Giá thuê xe 4 chỗ :Call
Ford Focus - thue xe 4 cho
Loại xe                    :4 chỗ
Giá xe mới             :29,000 USD
Giá thuê xe 4 chỗ :Call
Kia Forte - thue xe 4 cho
Loại xe                    :4 chỗ
Giá xe mới             :32,000 USD
Giá thuê xe 4 chỗ :Call
Toyota Corolla Altis - thue xe 4 cho
Loại xe                    :4 chỗ
Giá xe mới             :37,000 USD
Giá thuê xe 4 chỗ :Call
Honda Civic - thue xe 4 cho
Loại xe                    :4-5 chỗ
Giá xe mới             :37,800 USD
Giá thuê xe 4 chỗ :Call
Ford Mondeo - thue xe 4 cho
Loại xe                    :4  chỗ
Giá xe mới             : 43,000USD
Giá thuê xe 4 chỗ :Call
Toyota Camry 2.4 - thue xe 4 cho
Loại xe                    :4-5 chỗ
Giá xe mới             :64,000 USD
Giá thuê xe 4 chỗ :Call
Camry 3.5Q - thue xe 4 cho
Loại xe                    :4-5 chỗ
Giá xe mới             :72,500 USD
Giá thuê xe 4 chỗ :Call
Comments