Zorgfonds VZW Stappen
 

HOME

CONCEPT CULTINAIR

     RODE ZONE

     GROENE ZONE

     BLAUWE ZONE

     GELE ZONE

     ORANJE ZONE
 
     PAARSE ZONE

ARTIESTEN

KOKS

FUIF

CULTINAIR Vorige Edities

SPONSORS

Zorgfonds VZW Stappen

 

Steunfonds vzw Stappen 

 
Westveldstraat 1                                                                                                                                  9040 St. Amandsberg
 
 

De opbrengst van het benefiet ‘Cultinair’ gaat integraal naar het ‘zorgfonds’ van vzw Stappen.

Vzw Stappen is een begeleidingstehuis binnen de Bijzondere Jeugdbijstand voor meisjes tussen 14 en 18 jaar die geplaatst worden door de Jeugdrechter of door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg.  Vzw Stappen is door de overheid erkend als ‘Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning’ (CANO).  De werking is gericht op het (her)verbinden van de jongere met zijn contextfiguren, zijn omgeving, zijn eigen verlangens, zijn school -of werktraject, … . Kortom: wat van betekenis is voor de jongere en zijn omgeving.

 

Stappen biedt onderdak en begeleiding aan op maat.  Stappen heeft verschillende woonformules, naargelang de vraag, de zelfstandigheid en de zelfzorg van de jongere.  Daarnaast begeleidt het ook jongeren in hun thuiscontext, in een oefenhuis in de stad of op hun eigen studio in de regio Gent (begeleid zelfstandig wonen/BZW). Stappen bouwt op dit moment een projectlocatie uit in Vinderhoute. De organisatie werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe methodieken.

 

De opbrengst van ‘Cultinair’ gaat naar het ‘zorgfonds’ van deze vzw.  Dit steunfonds geeft een wezenlijke duw in de rug van de meisjes en hun context die extra steun kunnen gebruiken in de uitbouw van hun leven.  Het zorgfonds steunt niet enkel de meisjes die in begeleiding zijn in Stappen, maar ook zij van wie de begeleiding al even is afgerond.  Tot slot wendt het zorgfonds de opbrengst van Cultinair ook aan voor de organisatie van ervaringsgerichte tochten, time-outs en dagbestedingen in de begeleidingstrajecten.  Deze projectwerking anticipeert op crisisvolle begeleidingen om de jongere maximale kansen te geven in de begeleiding.

 

De winst van de Cultinair-editie van 2010 is ingezet in de aankoop van een pc voor een meisje die in een informatica-opleiding school loopt, in de vergoeding van een bijkomende opleiding voor een BZW’er, in het dekken van een hospitalisatieverzekering voor de BZW’ers, in het verwerkingsproces van het overlijden van een ouder van een meisje en in de organisatie van een aantal ervaringsgerichte tochten en verblijven in het buitenland en binnenland.  Het zijn erg diverse zorgvragen.  De inzet en opbrengst van Cultinair wordt ingezet waar nodig en van betekenis.

 

We willen u dan ook, samen met alle meisjes en ex-jongeren, contextfiguren, vrijwilligers en medewerkers van Stappen, hartelijk bedanken voor uw bijdrage in het realiseren van onze zorgtrajecten.

 

Maureen Pollentier en Thooft Gijs -  Zorgfonds / vzw Stappen

 

Meer info over onze werking vindt u op www.stappenvzw.be