Rietveld workshop 10 juni 2017

Workshop Rietveld krat-kruk zelf maken.

Beetsterzwaag. Op zaterdagmiddag 10 juni 2017 organiseert Cultbee, de Stichting Cultuur Beetsterzwaag, samen met beeldhouwer Marcel Prins, de workshop ‘Rietveld krat-kruk zelf maken’ in de achterzaal van het voormalige Armenhuis “Ons Huis”, ingang achterkant, Hoofdstraat 79 in Beetsterzwaag.

De workshop is in het kader van het thema van het Kunstweekend Beetsterzwaag: De Stijl, Mondriaan to Dutch Design, dat op 1 en 2 juli wordt gehouden.

Gerrit Rietveld was eerst meubelmaker en later architect, maar hij bleef zijn hele leven een Ruimtekunstenaar. Met het wereldberoemde ontwerp van zijn rood-blauwe-stoel (1918) maakte Rietveld een driedimensionale Mondriaan. Hij heeft meer dan 100 verschillende stoelen ontworpen. Heel bekend zijn ook de Zig-zag-stoel en de Berlijnse stoel, uit plaatmateriaal, en de krat-stoel.

Tijdens de crisisjaren dertig ontwierp Rietveld van goedkoop hout, dat van gesloopte, grote scheepskratten kwam, een serie ‘krat-meubilair’. In een advertentie uit 1935 van de design-winkel Metz&Co uit Amsterdam is te lezen: “Kratmeubilair. Meubelen van ongeschilderd vuren hout. Onderdeelen zichtbaar aan elkaar bevestigd. Tegen prijsverhooging gelakt te leveren ín elke gewenschte kleur. Voor weekendhuizen, serre's, studenten en kinderkamers.”.

Kratmeubílair is bij uitstek geschikt om zelf te maken. Het bestaat uit steeds hetzelfde materiaal en is niet ingewikkeld, zonder houtverbindingen, maar met schroeven die in het zicht mogen blijven.

Tijdens de workshop doorlopen we het hele maakproces van begin tot eind en gaat u naar huis met een echte Rietveld, een zelfgemaakt krat-krukje. Dit krukje (uit 1934) bestaat uit elf precies dezelfde vurenhouten planken. De planken zijn al op de juiste lengte voor u gezaagd. Eerst gaan we schuren. Dan passen, meten en gaten aftekenen, boren, verzinken, en meten en de tekening bekijken. Dit alles onder de bezielende professionele begeleiding van beeldhouwer en ruimtelijk ontwerper Marcel Prins, die is opgeleid aan de KABK in Den Haag. Zijn atelier bevindt zich in de voormalige gymzaal van de oude J.B. Kanschool in Jubbega-Schurega. In opdracht maakt hij ruimtelijke en grafische ontwerpen. Hij geeft workshops en lezingen over beeldende kunst aan groepen kinderen, jongeren en volwassenen.

Ook overleggen we met elkaar, drinken een kopje thee/koffie, en daarna gaan we de houtlijm aanbrengen, en de schroeven erin draaien. Met z’n tweeën gaat het beter dan alleen: vasthouden en gereedschap aangeven en opletten. Aan het eind uitproberen! “Zitten is een werkwoord” is een gevleugelde uitspraak van Rietveld. We maken geen luie lounge-bank, maar een krukje voor een actieve zit.

De prijs voor deelname aan de workshop is per krukje 95 euro. U kunt zich alleen of als duo inschrijven. Al het benodigde materiaal wordt door ons ingebracht. Ook is er beperkt gereedschap aanwezig, dus dat kunt u liever zelf meebrengen: o.a. boormachine, schroevendraaier, schuurblokje. U hoeft niet over speciale vaardigheden te beschikken, en het is voor iedereen geschikt (vader en zoon, moeder en dochter). De werktekeningen worden beschikbaar gesteld, en er is een voorbeeld.

Als er tijd over is, bekijken we de film De Stoel van Rietveld uit 2010, waarin de Rood-Blauwe-Stoel wordt gemaakt. Als u daarna de smaak te pakken heeft, zullen we later een vervolg-cursus ‘krat-stoel zelf maken’ organiseren.

De zelfgemaakte krukjes kunnen we tentoonstellen tijdens het kunstweekend op 1 en 2 juli. Dan zullen op meerdere locaties ook andere modellen van de stoelen van Rietveld worden getoond.

U kunt zich opgeven bij Cultbee, liefst per e-mail bij Martine Mees, cultuur@cultbee.nl .

Maximaal aantal deelnemers is 20 personen.

Bij overweldigende belangstelling organiseren we nog een tweede workshop op een andere datum.

Bij te weinig belangstelling behouden we ons het recht voor om het uit te stellen.

Tijdstippen: 13:00 uur binnenlopen; om 17:00 uur naar buiten lopen met een krukje onder je arm.

Locatie: voormalige Armenhuis “Ons Huis”, ingang achterkant, Hoofdstraat 79, 9244CM Beetsterzwaag