>> Partners, sponsors, donateurs

Nummer29 Grafische Producties
Soundfarm
 
 
P.W. Janssen's Friesche Stichting
 
Donateurs van CultBee :
U kunt onze stichting ondersteunen door donateur te worden. 
Donateurs kregen voor corona voorrang bij het kopen van hun toegangskaarten, maar nu even niet meer, omdat er maar 30 mensen tegelijk in de kerk mogen.
Ook ontvangt u onze nieuwsbrief met voor-informatie over de komende programma’s en evenementen. 
Voor een jaarlijkse bijdrage van (minimaal) € 25,- wordt u donateur. 
U kunt uw bijdrage storten op bankrekening 
IBAN = NL40TRIO0198427174 
tnv St. Cultuur Beetsterzwaag.
Miv 1 jan 2014 is Cultbee een ANBI=Algemeen Nut Beogende Instelling.