>> Partners, sponsors, donateurs

Nummer29 Grafische Producties
Soundfarm
 
 
P.W. Janssen's Friesche Stichting
 
Donateurs van CultBee :
U kunt onze stichting ondersteunen door donateur te worden. 
Donateurs krijgen voorrang bij het kopen van hun toegangskaarten, of 
we houden een aantal plaatsen vooraan vrij voor onze donateurs. 
Ook ontvangt u onze nieuwsbrief met voor-informatie over de komende programma’s en evenementen. 
Voor een jaarlijkse bijdrage van (minimaal) € 25,- wordt u donateur. 
U kunt uw bijdrage storten op bankrekening 
IBAN = NL40TRIO0198427174 
tnv St. Cultuur Beetsterzwaag.
Miv 1 jan 2014 is Cultbee een ANBI=Algemeen Nut Beogende Instelling.