ANBI verplichte gegevens

Hiermee is (extra) belastingaftrek van donaties mogelijk voor particulieren (onder voorwaarden) en voor bedrijven volgens de Geefwet.

En met een overeenkomst van een periodieke schenking voor vijf jaar zijn donaties altijd aftrekbaar.

Interesse? Graag een berichtje, dan leggen we de mogelijkheden in een persoonlijk contact verder uit.

Hieronder vindt u de verplichte gegevens:

– de naam van de instelling : Cultbee, Stichting Cultuur Beetsterzwaag

– het RSIN/fiscaal nummer : 8501.92.729.

– de contactgegevens : adres: Van Boelenslaan 16, 9244 EM Beetsterzwaag; tel. 06-53837642; website www.cultbee.nl; email: cultuur @ cultbee.nl

– de doelstelling : voor iedereen toegankelijke en laagdrempelige cultuur en muziek in Beetsterzwaag en omgeving.

Het organiseren van onder andere culturele evenementen, concerten, theatervoorstellingen, kunst-exposities, kunsteducatie en workshops met muziek.

Cultuur dicht bij huis brengen. Lage drempel, Hoge kwaliteit. Bevorderen belangstelling en waardering voor kunst en cultuur.

Dichtbij huis: aantrekkelijk voor ouderen en gezinnen met kleine kinderen.

Sociaal aspect: ontmoetingspunt om elkaar te spreken op een gemakkelijke manier.

Vrijwilligers wordt gevraagd zich in te zetten bij activiteiten.

– het beleidsplan : Beleidsplan Cultbee 2019-2024

– de bestuurssamenstelling : twee heren en een dame, allen wonend te Beetsterzwaag.

– de namen en functies van de bestuurders : De heer K. de Vries, voorzitter, de heer B. Huiskes, secretaris, Mevr. M. Mees, penningmeester.

– het beloningsbeleid : de bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning en de stichting heeft geen personeel in dienst.

– een verslag van de uitgeoefende activiteiten: de Uitgeoefende activiteiten Cultbee 2021 samenvatting, en de Uitgeoefende activiteiten Cultbee 2020 en Uitgeoefende activiteiten Cultbee 2019 en Uitgeoefende activiteiten Cultbee 2018 en Uitgeoefende activiteiten Cultbee 2017 en Uitgeoefende activiteiten Cultbee 2011 t/m dec 2016

– een financiële verantwoording: de Jaarrekening Cultbee 2021 en de Jaarrekening Cultbee 2020 en Jaarrekening Cultbee 2019 en Jaarrekening Cultbee 2018 en Jaarrekening_Cultbee_2017 en Jaarrekening_Cultbee_2016 en Jaarrekening_Cultbee_2015 en Jaarrekening_Cultbee_2014 en Jaarrekening Cultbee 2013 en Jaarrekening Cultbee 2012

< Vanaf 1 januari 2014 is Cultbee door de Belastingdienst aangemerkt

als ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling en ook als Culturele ANBI.