Doel CultBee

is voor iedereen toegankelijke cultuur en muziek in Beetsterzwaag en omgeving.

CultBee brengt cultuur dichter bij huis en organiseert onder andere culturele evenementen,

concerten, educatie en workshops met muziek.

Vrijwilligers wordt gevraagd zich in te zetten bij activiteiten.

Ook zullen culturele excursies georganiseerd worden.