7.Kerstconcert Femmes Vocales 16 dec 2012

Christmas Carols door Vrouwenkoor Femmes Vocales van Ars Musica onder leiding van Claartje van Dokkum enmet begeleiding door het “Salonensemble Arco Baleno” uit Beetsterzwaag.

FOTO's van het concert.

Programma-boekje.

Datum: zondag 16 dec 2012

Plaats: Beetsterzwaag Dorpskerk, Hoofdstraat 15, 9244 CL, parkeren Van Lyndenlaan

Aanvang: 15:00 uur en 17:00 uur. Tijdsduur: 1 uur (zonder pauze); Kerk open: 14:30 uur.

De Entree bedraagt: 8 euro (incl BTW); t/m 18 jaar: 5 euro.

Voorverkoop kaarten: Peter Leon Wijn en Spijs, Hoofdstraat 104, 9244 CR Beetsterzwaag.

kaartnummer = stoelnummer !

En bij de koorleden; en via : stichting@arsmusica.nu

Informatie: www.femmesvocales.com

En www.arsmusica.nu

Persbericht en Poster

Het is een van oorsprong Engelse traditie om Carols te zingen in de Kersttijd, en zo het Kerstverhaal in muziek uit te beelden. Elk Kerstlied brengt een onderwerp uit de Kerst-geschiedenis tot klinken, zoals de nederige geboorte, de engelenzang, de herders, de wijzen uit het oosten en tenslotte de viering van het Kerstfeest door mensen op aarde. Iedere Carol heeft een geheel eigen sfeer. Zo wisselen ingetogen wiegeliederen, huppelende herderswijsjes en uitbundige jubelzangen elkaar af.

De muziek wordt gebracht door amateurs die door de bezielende leiding van gedreven professionals het beste uit zichzelf weten te halen op muzikaal en artistiek niveau.

Om niemand teleur te stellen, wordt het concert twee keer gehouden.