2.Film en lezing Jan Loman 28 jan 2012

Waar: In Kunstruimte Wagemans, Hoofdstraat 17, 9244 EL Beetsterzwaag.

De lezing werd gegeven door kunsthistoricus Fred Wagemans, auteur van het boek over Jan Loman. De film "Stiller om de Noord" is gemaakt door Stichting Beeldlijn (Buddy Hermans) en toont Loman’s collages, drukken en gedichten tegen de achtergrond van Schiermonnikoog. De muziek is door Loman zelf gekozen. <er waren 48 bezoekers>

Om 16.00 uur begon de lezing met film van en over de Beetsterzwaagse kunstenaar Jan Loman (1918-2006).

Jan Loman, dichter, fotograaf, beeldend kunstenaar en vormgever, werd geboren in 1918 in Bolsward en ging op school in Gorredijk en Heerenveen. Daarna wilde hij naar de Rijksacademie in Amsterdam, maar zijn vader stuurde hem naar Delft om geodesie te studeren - een zekerder toekomst! Hij is dan ook als civiel landmeter in dienst geweest bij het Kadaster in Leeuwarden, in Ned.-Indie, in Arnhem en tenslotte in Groningen. In 1962 is hij neergestreken in Beetsterzwaag. Steeds heeft Loman een sterke band onderhouden met het Waddengebied en Schiermonnikoog in het bijzonder. Vlak na zijn eindexamen HBS bezocht de jonge Loman in 1936 het toen pas geopende Gemeentemuseum in Den Haag. De architectuur van Berlage en het lijnenspel van de schilderijen van Piet Mondriaan hebben zijn artistieke richting bepaald. Want kunstenaar is Loman toch altijd geweest. In zijn Groningse tijd vond hij aansluiting bij de kunstenaarsgroep NU. Het meest bekend is Loman door zijn grafisch werk, oa het logo "Wees wijs met de Waddenzee". Werken van Loman bevinden zich oa in het Groninger Museum, het Haags Gemeentemuseum, Museum het Princessehof te Leeuwarden, Museum Smallingerland te Drachten, in de TU Delft en in Beetsterzwaag.