INTRODUCIÓN

Este "site" é un lugar onde se pretenden unificar todos os temas que se imparten na materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual na ESO. Ainda está en construcción, polo que os contidos se irán ampliando paulatinamente segundo se vaian confeccionando.

Tentaráse poñer ao final da maioría das páxinas un arquivo Pdf cos resumos para que vos sexa máis fácil descargálos ou imprimilos se queredes.