Trang chủ cửa hàng Học Sinh 24h


(Lưu ý: Gửi đơn đặt hàng đến email: nhatduy2691999@gmail.com.)
Gửi đơn đặt hàng cần ghi rõ những điều sau:
1.Ghi rõ tên hàng muốn mua.
2.Ghi rõ tên nick Class bee của bạn.
(bạn cần đủ xu cần thết cho mỗi món hàng để mua hàng của class bee)
Cửa hàng Học Sinh 24h hiện có những hàng sau:

Hình ảnh
WOW-Thánh Giống +12 : 1.000.000 xu Học Sinh 24h.(giúp tăng 10% bánh rán nhận được)
Hình ảnh
WOW-Hỏa Phụng Kích +12 : 1.000.000 xu Học Sinh 24h.(giúp tăng 10% xu nhận được)
Hình ảnh
Super-Rìu Mảnh Xà +12 : 5.000.000 xu Học Sinh 24h.(giúp tăng 50% xu nhận được)
Hình ảnh
Super-Gậy Phép Thuật +12 : 7.000.000 xu Học Sinh 24h.(giúp tăng 70% xu nhận được)
Hình ảnh
WOW-Thế Vạn Hội +12 : 10.000.000 xu Học Sinh 24h.(giúp tăng 100% GT nhận được)
Hình ảnh
WOW-Karaoke +12 : 5.000.000 xu Học Sinh 24h.(Giúp tăng 50% HT khi nhận được)
Hình ảnh
WOW-Samurai +12 : 3.000.000 xu Học Sinh 24h.(giúp tăng 30% xu nhận được)
Hình ảnh
WOW-Rồng Nước +1.500.000 xu Học Sinh 24h.(giúp tăng 15% xu nhận được)
Hình ảnh
WOW-Xe Hơi +12 : 7.000.000 xu Học Sinh 24h.(giúp tăng 70% GT nhận được)
Hình ảnh
WOW-Kem +12 : 7.100.000 xu Học Sinh 24h.(giúp tăng 71% GT nhận được)
Hình ảnh
Super-Ná Thần +12 : 11.000.000 xu Học Sinh 24h.(Giúp tăng 110% xu nhận được)
Hình ảnh
Legend-Nỏ Thần +12 : 2.000.000 xu Học Sinh 24h(giúp tăng 20% GT nhận được)
Hình ảnh
Super-Thương Cổ +12 : 3.500.000 xu Học Sinh 24h(giúp tăng 35% bánh rán nhận được)
Hình ảnh
Super-Minotaure +12 : 10.000.000 xu Học Sinh 24h(giúp tăng 100% bánh rán nhận được)
Hình ảnh
Super-Boomerang +12 : 10.900.000 xu Học Sinh 24h(giúp tăng 109% xu nhận được)
 huy chương phượng hoàng: 1.100.000.000 xu hocsinh24h (giúp thoát nạn xóa nick trong 1 lần)
 huy chương quyền lực :  2.090.000.000 xu hocsinh24h (giúp thoát nạn xóa nick trong 2 lần)
 huy chương mở rộng 1: 2.000.000.000 xu hocsinh24h (giúp tăng 10 chỗ chứa trong hàng hóa để chứa được nhiều vật phẩm hơn)Comments