TRANG CHỦ‎ > ‎

Xếp loại đoàn viên

         THÀNH ĐOÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ                                         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH            

               BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG

                KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN CTH11

 

STT

HỌ VÀ TÊN

XLHT

XLĐV

GHI CHÚ

1

NGUYỄN TRƯỜNG AN

TB – Y

TB

 

2

TRẦN HÔNG ÂN

TB

TB

 

3

TRẦN HOÀNG ANH

K

K

 

4

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

TB- Y

TB

 

5

NGUYỄN VÕ THANH BÌNH

TB

TB

 

6

NGUYỄN TRUNG BỮU

K

K

 

7

MAI THIỆN CHÁNH

TB

TB

 

8

LÊ THỊ CHÂU

TB

TB

 

9

ĐẶNG MINH CHIẾN

K

K

 

10

PHẠM THANH CHUYỀN

K

XS

 

11

LÂM NGỌC DIỄM

TB – Y

TB

 

12

HỒ XUÂN DƯỢC

TB

K

 

13

NGUYỄN PHƯƠNG DUY

K

XS

 

14

NGUYỄN THỊ THU DUYÊN

TB – K 

XS

 

15

LÊ HỮU DUYÊN

TB

TB

 

16

NGUYỄN BỬU ĐẠT

K

XS

 

17

DƯƠNG LÝ TRƯỜNG GIANG

TB

K

 

18

ĐỖ THỊ CẨM HÀI

TB

K

 

19

NGUYỄN THANH HẢI

TB

K

 

20

NGUYỄN HOÀI HẬN

TB

TB

 

21

TRẦN THỊ HẰNG

TB – K

XS

 

22

TRẦN THANH HẬU

TB – Y

TB

 

23

LÊ THỊ DIỆU HIỀN

TB

K

 

24

TRẦN TRUNG HIẾU

TB

K

 

25

NGUYỄN THANH HÒA

TB – K

XS

 

26

ĐOÀN TIẾN HOÀI

TB – K

XS

 

27

HUỲNH VĂN HỮU

TB

TB

 

28

NGUYỄN THANH HUY

TB

K

 

29

LÊ QUỐC HUY

TB

TB

 

30

NGUYỄN AN KHANG

TB – Y

TB

 

31

PHAN VĂN LÂM

TB

K

 

32

ĐINH DŨNG LIÊM

TB – Y

TB

 

33

HUỲNH THỊ CẨM LOAN

K

K

 

34

NGUYỄN MINH LÝ

TB

TB

 

35

NGUYỄN THANH NAM

K

K

 

36

TRẦN ĐẠI NAM

TB – K

XS

 

37

LÊ VĂN NGOAN

TB – K

K

 

38

HUỲNH THỊ NGỌC

K

K

 

39

DƯƠNG ĐỖ HỒNG NGỌC

K

K

 

40

LÊ THỊ KIM NGỌC

K

K

 

41

NGUYỄN MINH NHÂM

TB – Y

TB

 

42

LÊ HOÀNG NHẨN

K

K

 

43

DƯ HOÀI NHẪN

TB

K

 

44

VÕ TỐNG THÀNH NI

TB – Y

TB

 

45

QUÁCH THANH PHONG

K

XS

 

46

NGUYỄNTHANH PHONG

TB

K

 

47

PHẠM ANH PHÚ

TB

K

 

48

VÕ NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

TB – Y

TB

 

49

POM THỊ TUYẾT PHƯƠNG

TB – Y

TB

 

50

NGUYỄN PHƯỚC QUI

TB –K

K

 

51

NGUYỄN VĂN TÀI

TB – K

XS

 

52

ĐỒNG HOÀI TÂM

TB

K

 

53

NGUYỄN NHẬT TÂN

TB

K

 

54

LÊ QUỐC THẠCH

TB – Y

K

 

55

PHAN THỊ HỒNG THẮM

TB – Y

TB

 

56

NGUYỄN CHIẾN THẮNG

TB – Y

TB

 

57

LÂM CHÍ THANH

TB – Y

TB

 

58

LẠI ĐỨC THẠNH

TB

TB

 

59

TRẦN NGUYÊN THẢO

TB

TB

 

60

NGÔ VĂN THẬT

TB

TB

 

61

TRỊNH TẤN THÔNG

K

XS

 

62

LÝ CHÍ THÔNG

K

K

 

63

HUỲNH THANH TIỀN

TB – Y

TB

 

64

HUỲNH THỊ DIỄM TRINH

TB

K

 

65

LÊ THANH TÚ

TB – K

K

 

66

VÕ THANH TÙNG

TB – Y

TB

 

67

NGUYỄN THÁI VINH

TB

TB

 

68

LÊ THỊ QUÍ XUÂN

K

K

 

 

Đoàn viên xuất sắc:         11 ĐV, Chiếm                           16.18%

Đoàn viên khá:                  29 ĐV, Chiếm                        42.64%

Đoàn viên trung bình:     28 ĐV, Chiếm                           41.18%

Đoàn viên yếu/kém:           0 ĐV, Chiếm                          0,00%

Tổng số đoàn viên:         68   ĐV

 

 

Xác nhận GVCN                                                                    TM.BCH Chi đoàn

                                                                                                            Bí Thư

 Huỳnh Nguyễn Huyền Trang                                                 Huỳnh Thị Diễm Trinh

Comments