Úvodní stránka

Společné čtení jmen

V kostele Panny Marie Královny míru v Praze jsme v předvečer výročí atentátu na Heydricha četli společně jména hrdinů, kteří padli v českých zemích za okupace po atentátu na Heydricha v roce 1942, popravených z politických důvodů po roce 1948 a jména lidí, kteří padli 
rukou vrahů na kyjevském Majdanu

Jedná se o ucelený duchovní program v délce asi dvou hodin se čtením žalmů a krátkými doprovodnými texty pojatý jako rituál. 

Program je vytvořen původně pro mužské skupiny, které mají zkušenost s tématy z účasti na programech mužské spirituality Richarda Rohra. Může ho s menší úpravou realizovat i jakákoli jiná skupina, dodrží-li jeho hlavní strukturu.

Pokud máte zájem o vlastní realizaci, pošlu vám e-mailem materiály včetně seznamů hrdinů a texty, z nichž můžete vycházet. Napište mi na
pavel.korec(zavináč)yahoo.com

Současně budeme rádi, pokud o realizaci čtení jmen dáte vědět, ať se již jedná o pozvání pro další lidi, nebo proběhlé akce. Zveřejníme je rádi na této stránce.

Pavel Korec

 

Proč akci pořádáme? 
  • Protože jména hrdinů nesmí být zapomenuta.
  • Protože vyslovit znamená zpřítomnit.
  • Protože nyní stojíme před riziky podobného vývoje. 
Komunisté se snažili, abychom na své hrdiny zapomněli a mentalita zapomínání stále existuje.

Ze statečných lidí dělali komunisté pouhé pasivní (často pomýlené) oběti. Ještě více to tak je se vztahem k hrdinům třetího, protikomunistického odboje, kteří byli přímo dehonestováni a často kriminalizováni.

Všichni tito lidé však věděli, do čeho jdou a překonali svůj strach. Také nyní se zlovolní lidé snaží pomluvami znevážit důstojnost těch, kteří den co den, v noci i mrazu na Kyjevském Majdanu usilovali o naději a byli proto zákeřně vražděni.

Křesťané věří ve společenství svatých, lidí, kteří jsou spolu u Boha. Nebeská setnina Majdanu a všichni naši hrdinové tvoří jedno společenství. Jan na Nebi, tak na Zemi.