Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство

опубліковано 28 лист. 2017 р., 07:57 svitlana krapostina   [ оновлено 29 лист. 2017 р., 06:58 ]

На цикловій комісії діють такі гуртки:

Гурток "Гермес"
    Гурток "Гермес" працює на базі циклової комісії підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з 2014 р. керівником гуртка є Прищепа І.А., викладач товарознавства продовольчих товарів.
    Метою діяльності гуртка є підвищувати якість підготовки майбутніх фахівців, прищеплювати любов до обраної спеціальності, активізувати оволодіння, оновлення та поглиблення спеціальних фахових знань та умінь з товарознавчих дисциплін. 
    Зміст роботи гуртка полягає у забезпеченні творчого застосування знань студентів, сприяє опануванню ними методів наукового пізнання, формує риси творчої діяльності, є умовою формування потреби студентів в науково-дослідній діяльності. 
    Головними завданнями роботи гуртка є:
  • залучати молодь до позааудиторної роботи;
  • проводити роботу з обдарованими студентами;
  • пошук нових форм і підходів до системи виховання.
    На засіданнях гуртка студенти більш ширше розглядають сучасні проблеми виробництва, якості і продажу товарів народного споживання. При цьому використовується різноманітний матеріал, а також вивчаються конкретні матеріали передових підприємств міста та області.
    Крім аудиторних засідань, гуртківці приймають активну участь у регіональний та міжнародних студентських конференціях, семінарах, відвідують торговельні підприємства, виставки, беруть участь у творчих конкурсах, масових заходах, тижнях циклової комісії тощо.
  
 

Гурток "Комерція - це мистецтво"
     Гурток "Комерція - це мистецтво" працює на базі циклової комісії підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з 1998 р. керівником гуртка є Русецька Т.Г., викладач комерційних дисциплін.
    Метою роботи гуртка є сформувати у студента науковий світогляд, виховати високі моральні, громадянські і професійні якості  для забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості та ефективного виконання майбутніх професійних обов'язків.
    Основними завданнями роботи гуртка є:
  • підвищення якості підготовки майбутніх торговельних фахівців;
  • активізація та поглиблення знань з комерційних дисциплін;
  • розвиток професійного мислення та креативного підходу до вирішення проблем.
    Засідання гуртка проходять у вигляді дискусій. Теми, які обговорюють члени гуртка, серйозні і актуальні. На засіданнях гуртка студенти ширше розглядаютьсучасні проблеми економіки, знайомляться з роботою сучасних торговельних підприємств міста та області, беруть участь у студентських конференціях, відвідують торговельні підприємства та виставки-продажі.

  


1-1 of 1